Beleidsbeïnvloeding in Nederland

Ons doel is grensoverschrijdend en we zijn met name actief in landen waar de vrouwen behoefte hebben aan onze steun. Tegelijkertijd zien we dat Nederland door onze productie, consumptie en handel een grote negatieve impact heeft op mensen elders. Daarom draagt WECF ook in Nederland bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Dat doen we door bij te dragen aan bewustwording van politiek en publiek door lobby en campagnes vanuit feministisch perspectief. We zijn actieve partner in het Genderplatform WO=MEN, in de Building Change Coalitie, in de Plastic Health Coalition en in het net gestarte Pesticide Action Network Nederland (PAN NL). Daarnaast zijn we lid van Partos en werken we geregeld samen met Foundation Max van der Stoel (FMS).

We doen mee aan de campagne “Adopteer een SDG”, gericht op Tweede Kamerleden en delen regelmatig onze aanbevelingen ter bevordering van klimaat-, ontwikkelings-, landbouw-, en milieubeleid waarin rekening wordt gehouden met gender. Daarnaast zitten we samen met de Ministeries van IenW, VWS en Sociale Zaken en VNO-NCW en de chemische industrie in de Klankbordgroep Chemische Stoffen.

Genderplatform WO=MEN

Als actief lid van Dutch Gender Platform WO=MEN lobbyen we bij Tweede Kamerleden en relevante ministeries voor duurzame en toegankelijke (financiële) steun voor feministische organisaties wereldwijd en Nederlandse inzet voor inclusief klimaat- en biodiversiteitsbeleid waarin de stemmen, perspectieven en rechten van vrouwen verankerd zijn. Ook werken we samen in de aanloop naar belangrijke VN-processen zoals de Commission on the Status of Women (elk jaar in maart) en – in 2021 – het Generation Equality Forum. Daar pleiten we voor ambitieuze inzet van de Nederlandse regering en delegaties.

Op dit moment werken we samen met WO=MEN en een alliantie van organisaties, waaronder ActionAid, Rutgers en COC samen binnen de Gelijk=Anders coalitie.