Bewustwording en beleidsbeïnvloeding in Nederland

Ons doel is grensoverschrijdend en we zijn met name actief in landen waar de vrouwen behoefte hebben aan onze steun. Tegelijkertijd zien we dat Nederland door onze productie, consumptie en handel een grote negatieve impact heeft op mensen elders. Daarom draagt WECF ook in Nederland bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Dat doen we door bij te dragen aan bewustwording van politiek en publiek door lobby en campagnes vanuit vrouwelijk perspectief. We zijn actieve partner in het Genderplatform WO=MEN, in de Building Change Coalitie en in de Plastic Health Coalition. We doen mee aan de campagne “Adopteer een SDG”, gericht op Tweede Kamerleden en delen regelmatig onze aanbevelingen ter bevordering van klimaat-, ontwikkelings-, landbouw-, en milieubeleid waarin rekening wordt gehouden met gender.

Building Change

De afgelopen jaren organiseerde WECF samen met Building Change een aantal bijeenkomsten gericht op beleidscoherentie voor ontwikkeling en de SDGs, de duurzame ontwikkelingsdoelen, in de Tweede Kamer en op de Ministeries.