Bewustwording en beleidsbeïnvloeding in Nederland

Ons doel is grensoverschrijdend en we zijn met name actief in landen waar de vrouwen behoefte hebben aan onze steun. Tegelijkertijd zien we dat Nederland door onze productie, consumptie en handel een grote negatieve impact heeft op mensen elders. Daarom draagt WECF ook in Nederland bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Dat doen we door bij te dragen aan bewustwording van politiek en publiek door lobby en campagnes vanuit feministisch perspectief. We zijn actieve partner in het Genderplatform WO=MEN, in de Building Change Coalitie, in de Plastic Health Coalition en in het net gestarte Pesticide Action Network Nederland (PAN NL). We doen mee aan de campagne “Adopteer een SDG”, gericht op Tweede Kamerleden en delen regelmatig onze aanbevelingen ter bevordering van klimaat-, ontwikkelings-, landbouw-, en milieubeleid waarin rekening wordt gehouden met gender. Daarnaast zitten we samen met de Ministeries van IenW, VWS en Sociale Zaken en VNO-NCW en de chemische industrie in de Klankbordgroep Chemische Stoffen.

Building Change

De afgelopen jaren organiseerde WECF samen met Building Change een aantal bijeenkomsten gericht op beleidscoherentie voor ontwikkeling en de SDGs, de duurzame ontwikkelingsdoelen, in de Tweede Kamer en op de Ministeries.