wat we doen

Elke dag worden we blootgesteld aan schadelijke stoffen, aan chemicaliën, die onze gezondheid schaden. Zelfs kleine doseringen van deze stoffen kunnen ons hormoonsysteem verstoren en blijvende schade aan onze gezondheid veroorzaken. Momenteel wordt er te weinig gedaan om onze gezondheid en het milieu te beschermen tegen schadelijke chemicaliën en afval. In onze documentaire “Gender & Chemicals” gaan we in op de invloed van genderrollen en de invloed die dit heeft op de gezondheid van vrouwen. In een wereld waar jaarlijks meer dan 7 miljoen mensen sterven aan vervuling, promoten wij een gezond leefmilieu en gifvrije alternatieven gebaseerd op de principes van de Rio Earth Summit in 1992: de vervuiler betaalt, omkering van de bewijslast, het voorzorgsbeginsel en publieke particpatie, transparantie en toegang tot recht.

Een gifvrije samenleving 

Kunststoffen, pesticiden en duizenden chemicaliën die worden gebruikt in speelgoed, voedselverpakkingen, kleding en andere dagelijkse producten vormen een gevaar voor onze gezondheid en dat van de planeet. Als mensen 'eten' we zelfs al plastic, bleek uit eerder onderzoek in 2019. Veel chemicaliën in kunststoffen en pesticiden verstoren onze hormoonsystemen en hebben grote gevolgen voor onze gezondheid.

Het afval van industriële chemicaliën, pesticiden, kunststoffen en elektronica vervuilt het voedsel, de lucht en het water van miljoenen mensen. In ontwikkelingslanden is de meerderheid van afvalvangers vrouw. Dagelijks worden ze blootgesteld aan dioxines en andere giftige emissies. Toch richten autoriteiten zich vaak op mannelijke werknemers tijdens trainingsoefeningen. Vrouwen zijn vaker 'onzichtbare' en informele acteurs. Gender geaggregeerde data kunnen daarom helpen bij het opzetten van effectief beleid en acties. Tot dusverre houdt het (inter)nationale beleid inzake chemische stoffen en afval helaas geen rekening met genderdimensies. Hoewel het VN Verdrag van Stockholm dioxines tracht uit te bannen, vanwege de bewezen effecten op geboorteafwijkingen en de kans op kanker, werken wereldwijd op vuilnisbelten vooral vrouwen, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van dat afval, en helemaal niets weten van de mogelijke gezondheidsgevolgen.

We bieden informatie en training om schadelijke chemicaliën te identificeren en te vermijden. We werken in coalities met andere maatschappelijke organisaties en met het UN Environment. Binnen ons projectwerk ondersteunen we lokaal geproduceerde duurzame alternatieven. We laten zien hoe lokale circulaire economieën hand in hand kunnen gaan met banen voor vrouwen, leiderschap en versterking van vrouwenrechten


Gerelateerde projecten

Een veilig nestBRSWomen2030