Duurzame Ontwikkeling

Aan het eind van de jaren tachtig werden de wereldleiders ervan op de hoogte gebracht dat de acties van de rijke landen in het noorden van de wereld een zeer negatieve invloed hadden op het milieu, het klimaat en sociale ongelijkheden in de wereld. Dit was voor velen een eye-opener. Het Brundland-rapport “Our Common Future” leverde de wetenschappelijke gegevens en introduceerde de visie dat de wereld ‘duurzame ontwikkeling’ nodig had, en zorgde voor een evenwicht tussen sociale, ecologische en economische belangen. 

Haar verhaal over vrouwen rechten 

Tijdens de UNCED “Earth Summit Rio1992” kwamen alle staatshoofden overeen om samen te werken aan duurzame ontwikkeling. Zelfs toen de Amerikaanse president van die tijd, Bush senior, waarschuwde dat de ‘Amerikaanse manier van leven niet open stond voor kritiek’. De Agenda21 voor duurzame ontwikkeling werd overeengekomen in Rio, waarin meer dan 100 verwijzingen zijn naar de prioriteiten, rollen en rechten van vrouwen, evenals een volledig hoofdstuk dat is gewijd aan vrouwen en duurzame ontwikkeling. Sindsdien is de “Women’s Major Group” een erkende ruimte voor feministische organisaties in dit mondiale beleidsproces. 

Duurzame ontwikkeling doelstelling 5

Op de Rio+20 Summit in 2012 besloten alle landen om mondiale processen voor milieu en samenwerking (Millennium Development Goals) samen te voegen en onderhandelingen te starten. Via de Women’s Major Group hebben we een substantiële bijdrage geleverd aan de onderhandelingen, die tussen 2012 en 2015 bijna elke maand plaatsvonden in New York. In september 2015 werd de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling unaniem goedgekeurd. De Agenda 2030 vereist dat alle landen, ook het mondiale noorden, hun economisch, handels- en milieubeleid veranderen om hun negatieve impact op mensenrechten, klimaat en sociale integratie te verminderen. 

 

Hoewel we niet alle eisen van de feministische organisaties aan de Agenda 2030 hebben toegevoegd, hebben we wel een veel sterkere en op mensenrechten gebaseerde doelen dan in de vorige wereldwijde doelen opgesteld. Er zijn nu duidelijke verbanden gelegd met het Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW) in de doelstellingen onder doelstelling 5 voor duurzame ontwikkeling inzake gendergelijkheid. De noodzaak om de ongelijke last van onbetaalde zorg en huishoudelijk werk beter in evenwicht te brengen wordt voor het eerst genoemd in een dergelijk globaal plan. De seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen komen aan bod en veel van de doelen, streefdoelen en indicatoren hebben betrekking op de rol van vrouwen en/of gendergelijkheid. We gebruiken de Agenda 2030 als kader voor al onze acties en om regeringen verantwoordelijk te houden, met name via ons Women2030-programma. 

Foto crediet: foto’s door IISD/ENB | Kiara Worth (foto boven) 
samen onze wereld transformeren!

Bezoek het VN SDG kennisplatform