WECF wordt aangestuurd door een internationaal bestuur, het Board of Trustees (BOT) en het managementteam verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, bestaande uit de directeuren van de verschillende kantoren.  Daarnaast is er een internationale adviesraad, het International Advisory Board (IAB), waarin de partners van WECF vertegenwoordigd zijn. De adviesraad heeft een leidende rol in het bepalen van de meerjarenstrategie van WECF.   


IAB

De partners van WECF zijn vertegenwoordig in ons International Advisory Board (IAB). De leden van de IAB worden gekozen door onze partners. Onze partners zijn feministische en door vrouwen geleide maatschappelijke organisaties. De rol van het IAB is erg belangrijk voor de strategie van WECF. Met het jaar wordt de situatie voor deze partners moeilijker. Vanwege conservatieve trends en toename van schendingen van mensenrechten staan vrouwenrechten onder druk. Tegelijkertijd is de financiering voor vrouwenorganisaties in arme landen de afgelopen meer dan gehalveerd, ondanks veel bewijs dat juist directe steun het leven van vrouwen het meest verbetert.

BOARD OF TRUSTEES

Onze internationale Board of Trustees bestaat uit drie tot zeven leden die de eindverantwoordelijkheid dragen voor ons strategisch en financieel management. Leden worden benoemd op basis van hun expertise en vervullen hun taken op vrijwillige basis. Ze hebben een mandaat van vier jaar en kunnen slechts één keer herkozen worden. De Raad van Bestuur komt minstens tweemaal per jaar bijeen om onze jaarrekeningen, jaarverslagen en ons budget voor de komende jaren evenals het werkplan goed te keuren. Naast hun controlerende taken adviseren zij de uitvoerend directeur, vervullen zij representatieve functies voor onze organisatie en bezoeken zij projectpartners, indien de tijd dit toelaat. Sinds 2015 zijn onze bestuursleden:

Oprichters

Speciale dank aan onze oprichters en vorige voorzitters: 

  • Marie Kranendonk
  • Christine von Weizsäcker

Strategisch Plan

Download

Integriteitsbeleid

Download