Onze missie

Onze missie is een wereld waarin iedereen in een gezonde omgeving leeft. Een wereld waarin kinderen veilig kunnen spelen, mensen schone lucht ademen en niet bang hoeven te zijn om ziek te worden van schadelijke stoffen.

Een wereld waarin nieuwe generaties een toekomst hebben omdat klimaatverandering een halt is toegeroepen en de natuur behouden is. Een wereld waarin het niet uitmaakt wat je sekse, afkomst of geboorteland is voor een kans op een gezonde leefomgeving.

Onze Visie

Het is onze visie dat deze missie alleen gerealiseerd kan worden als de belangen en perspectieven van iedereen meetellen. Feit is dat met name vrouwen in arme landen van de wereld kwetsbaar zijn voor klimaatverandering en vervuiling. Vaak zijn zij degenen die op het land of thuis werken en bij droogte, overstroming of andere natuurrampen als eerste slachtoffer zijn. Tegelijkertijd hebben deze vrouwen de sleutel tot verandering in handen, als producent van voedsel en als consument van energie en water.

Ons doel 

Het is daarom ons doel dat de stem van vrouwen wordt gehoord zodat zij een kracht zijn voor duurzame verandering.


Ons verhaal

Women Engage for a Common Future (WECF) werd opgericht in Nederland op initiatief van een groep vrouwen als reactie op de Rio Earth Summit van de Verenigde  Naties in 1992, waar staatshoofden besloten dat vrouwen een plaats moesten krijgen aan de onderhandelingstafel (www.womenmajorgroup.org) . Doel was en is nog steeds om vrouwen te mobiliseren voor duurzame verandering. WECF is uitgegroeid tot een internationaal netwerk met 150 partners in 50 landen. Daarbij ligt de focus op 4 kernregio’s: Afrika, Azië, Oost-Europa, inclusief de Kaukasus en West-Europa. WECF heeft 4 eigen kantoren (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Georgië), en strategische partners met kantoren in Fiji, Bangladesh, Nepal, Nigeria, Paraguay en Thailand. WECF heeft een ANBI-status in Nederland. 

Wij onderscheiden ons van andere, generieke organisaties omdat wij als vrouwenorganisatie in de eerste plaats werken voor en met andere vrouwenorganisaties, op het terrein van milieu & gezondheid.

 

 


HOE WE WERKEN

Georgia-CLEEN0715_03

Versterken van capaciteit

Onze aanpak gaat uit van de kracht van onze lokale partners. Wij willen vrouwen en hun organisaties versterken zodat zij zelf in positie komen om een duurzame en gezonde samenling een stap dichterbij te brengen. Dit doen wij door trainingen, het delen van tools (bijvoorbeeld onze gender impact assessment tool en media toolkit), het geven van financiële ondersteuning en hulp bij het verschaffen van toegang tot internationale beleidsprocessen dragen we bij aan versterking van onze partners en hun lokale partners. 

 

Photo credit: Annabelle Avril | WECF

Beleidsbeïnvloeding

Door onze partners te ondersteunen met het verzamelen van data over genderongelijkheid in hun land, het organiseren van bijeenkomsten met beleidsmakers en het publiceren van rapportages over de stand van zaken met betrekking tot de duurzame ontwikkelingsdoelen (schaduwrapportages) en gendergelijkheid (gender assessments) laten we de stem van vrouwen horen en komen we met voorstellen om beleid te verbeteren.  In totaal namen dankzij onze activiteiten de afgelopen 2 jaar 89 vrouwenorganisaties deel aan het maken van plannen om de SDG’s te realiseren in hun land. 

Photo credit: Annabelle Avril | WECF

Campagnes voor en door vrouwen

De wereld veranderen lukt alleen als er een brede beweging is en als mensen hun gedrag aanpassen. Daarom voeren wij samen met onze partners capagnes op sociale media. Communicatie is voor ons geen middel om ons doel te bereiken, maar is onderdeel van ons doel om vrouwen een stem te geven.  Onder de noemer #HerStoryofChange deelden vrouwen uit de hele wereld in 2019 hun succesverhaal. Hiermee bereiken we jaarlijks ongeveer 3 miljoen mensen.

 


Gedragscode van WECF

Om onze missie te vervullen, verwachten wij van onze medewerkers, leden, partners, consultants en andere allianties dat ze  handelen in overeenstemming met de principes uiteengezet in onze gedragscode.


THEMATISCHE GEBIEDEN

Als ecofeministisch netwerk werken we aan een hele scala aan onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, klimaat, milieu en gezondheid. In ons werk staan mensenrechten en gendergelijkheid altijd als kernwaarden centraal.