Wat we doen 

Miljoenen vrouwen wereldwijd zijn verantwoordelijk voor de energievoorziening in hun huis. Om te koken, te wassen, schoon te maken en om het huis te verwarmen gebruiken veel vrouwen echter brandhout of afval. In rurale gebieden, ook in Europa, zijn veel dorpen namelijk niet verbonden met een energienetwerk. Er bestaan echter wel passende oplossingen. Wij werken samen met onze partners aan oplossingen die betaalbaar zijn en lokaal kunnen worden gebouwd en onderhouden, zoals zonne-energie opwekkers en biogastoiletten.

Naast het ondersteunen van deze projecten in Armenië, Georgië, India, Kirgizië, Moldavië, Oeganda en Oekraïne werken we samen met klimaatdeskundigen, zodat we ook kunnen meten hoeveel deze oplossingen de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Daarnaast ondersteunen we onze partners bij het leveren van input in nationale energeieprogramma’s en vragen nationale regeringen om rekening te houden met de genderdimensies van hun energiestrategieën.

Aandachtsgebieden 

De afgelopen jaren hebben we in Oost-Europa en in de Kaukasus meer dan 800 zonne-energiesystemen gebouwd. Zonne-energie is erg belangrijk in een gebied waar de zomers heet en de winters ijzig koud zijn. En waar normaalgesproken in de winter vooral brandhout en afval wordt gebruikt als verbrandingsmateriaal. Ook hebben we in vier landen 30 grassroots organisaties ondersteund met kleine subsidies voor het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen. In Georgië hebben we de oprichting van vijf duurzame energiecoöperaties ondersteund en op die manier konden we de energievoorziening op het platteland opschalen, zelfs in regio’s die niet waren aangesloten op het aardgasnet.

We hebben zowel in Georgië, Kirgizië en Oeganda biogassystemen voor huishoudens getest. We kwamen erachter dat biogas de meest betaalbare energiebron bleek in landen met het hele jaar door een continue hoge temperatuur, zoals Oganda. Het is niet alleen goedkoper dan houtskool en brandhout, het beschermt ook de bossen en produceert geen luchtvervuiling binnenshuis.  In Oeganda hebben we samen met onze partner ARUWE 10 biogassystemen gebouwd voor huishoudens die worden gerund door alleenstaande moeders of oma’s en zijn bezig met het vergroten van de schaal. We ondersteunen daar ook een microkredietsysteem, waarmee huishoudens met een laag inkomen kunnen investeren in zowel het biogassysteem als in de aanschaf van vee, om daarmee een ​​deel van de brandstof voor de biogasopslag te produceren.
We werken samen met andere maatschappelijke organisaties, wetenschappers en VN-organisaties om best practices met elkaar te delen en een gendersensitief energie- en klimaatprogramma te promoten.

Landen

Georgië, Kirgizië en Oeganda 

Partners

ARUWE, GREENS Movement, RCDA, Rescoop, CoopsEurope

Donoren