WAT WE DOEN

Het ‘Forests for a Just Future’-programma van de Green Livelihoods Alliance (GLA) zal bijdragen aan de bescherming van tropische bossen en de mensen die rechtstreeks afhankelijk zijn van die bossen. Met partnerorganisaties in Afrika, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika werkt de GLA aan het beheer van tropische bossen op een duurzame en inclusieve manier.

Dringende en ambitieuze klimaatactie en bosbescherming en -behoud zijn van cruciaal belang voor het in stand houden van al het leven op aarde. Ontbossing veroorzaakt niet alleen klimaatverandering, maar draagt ​​ook bij aan verdere ontbossing en bosdegradatie, waardoor een vicieuze cirkel met verwoestende gevolgen in gang wordt gezet. Ontbossing wordt voornamelijk veroorzaakt door grootschalige landbouw, vooral voor palmolie, soja en veeteelt, door druk als gevolg van de toegenomen oppervlakte voor zelfvoorzienende landbouw, door bosbranden, door winningsindustrieën zoals de winning van fossiele brandstoffen, mijnbouw, houtkap en door infrastructuur ontwikkeling.

Focus gebieden

Het leven en de middelen van bestaan van de inheemse mensen en lokale gemeenschappen (IPLC’s) worden rechstreeks beinvloed door ontbossing maar zij missen vaak de macht om hier iets aan te doen. Ze zijn vaak niet gepositioneerd om hun recht op te eisen om hun leefgebieden, tropische bossen, en natuurlijke hulpbronnen duurzaam te besturen en te beheren.

Het bestrijden van ontbossing en de daarmee samenhangende mensenrechtenschendingen vereist het vermogen om op te komen tegen gevestigde belangen. Maar IPLC-leiders, milieu-mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties worden geconfronteerd met middelmatige tot ernstige belemmering van de maatschappelijke ruimte in de landen waar GLA zal opereren.

In twaalf tropische boslanden en internationaal werkt de GLA samen met maatschappelijke organisaties (CSO’s), IPLC’s en sociale bewegingen om de deelname van IPLC’s aan beleid en besluitvorming met betrekking tot landrechten en bosbeheer te vergroten en om de lobby en belangenbehartiging te versterken om regeringen en landbouwgrondstoffen-, winnings-, energie- en infrastructuurindustrieën verantwoordelijk te houden voor ontbossing en mensenrechtenschendingen.

Landen

De Green Livelihoods Alliance (GLA) is een alliantie van Gaia Amazonas, IUCN NL, Milieudefensie, NTFP-EP, SDI en Tropenbos International, met WECF en FERN als technische partners. Wij werken nauw samen met onze strategische partner Global Forest Coalition (GFC) om onze rol in de alliantie te vervullen.

Dit programma is een voortzetting van het Forested Landscapes for Equity-programma van de Green Livelihood Alliance (2016-2020). Het doel van dat programma was om de capaciteiten  en effectiviteit van zuidelijke maatschappelijke organisaties om beleid en de praktijk te beinvloeden te versterken om zo een inclusief en duurzaam bestuur van bosrijke landschappen te realiseren.

De website van de alliantie met een volledig overzicht van het werk vind je hier

Partners

Sponsors