Onze ecofeministische kieswijzer

Op 22 november gaan we weer naar de stembus in Nederland. Dan vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Er staan dit jaar veel nieuwe namen op de verkiezingslijsten, waardoor dit de uitgelezen kans is om je stem te laten horen. Er staat namelijk heel wat op het spel. Vrouwen en meisjes, in al hun diversiteit dragen overal ter wereld worden onevenredig hard geraakt  door armoede, milieuvervuiling en klimaatverandering. Milieurechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid bestaat voor ons daarom niet zonder genderrechtvaardigheid.

De afgelopen jaren waren zwaar: Covid-19, de toeslagenaffaire, inflatie, torenhoge energieprijzen en de wooncrisis raakten vrouwen en meisjes, in al hun diversiteit, harder dan andere groepen, waardoor gendergelijkheid verder onder druk kwamen te staan. Als WECF bouwen we al bijna dertig jaar aan een ecofeministische beweging. Voor een toekomst waarin feministische oplossingen centraal staan, moeten de belangen en perspectieven van iedereen worden gehoord.

Wij gingen in de partijprogramma’s op zoek naar wat verschillende partijen hieraan willen doen. Vanaf donderdag 9 november kun je onze ecofeministische kieswijzer hier downloaden!

Jouw hulp bij het maken van een ecofeministische keuze

Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een kieswijzer gemaakt, waarbij naar een aantal specifieke onderwerpen is gekeken die wij als WECF belangrijk vinden. In de kieswijzer beoordeelden we de partijprogramma’s op hun beloften rondom een aantal ecofeministische thema’s: klimaatrechtvaardigheid; een eerlijke en rechtvaardige energietransitie; de vervuiler betaalt; handhaving op giftige chemicaliën; menstruele gezondheid; duurzame en eerlijke handel; eerlijke (en gezonde) landbouw; en gelijke en eerlijke toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

De verkiezingen zijn jouw volgende kans om op te komen voor een ecofeministische toekomst.

De Ecofeministische Kieswijzer

Wat zeggen de scores?

Toegewijd

Deze score geeft aan dat de partij een sterke analyse van de sociale impact heeft gemaakt en noemt veel beleidsmaatregelen die worden vermeld onder de titel aan de linkerkant van de scorecard. 

Gedeeltelijk toegewijd

Deze score geeft aan dat de partij progressieve eisen stelt aan het probleem, maar de analyse van de sociale impact ontbreekt nog of is erg zwak. 

Geen toewijding

Deze score geeft aan dat de partij het probleem überhaupt niet heeft genoemd in hun manifest, of de toewijding is er wel, maar is te globaal en/of vaag over hoe ze het willen bereiken. Het kan ook betekenen dat de partij actief wordt tegengewerkt om actie te ondernemen. 

Klimaatverandering

Rechtvaardige transitie, extractivisme, steenkool, ontbossing, fossiele brandstoffen, mensenrechten, militarisering, verantwoordelijkheid voor het mondiale zuiden, planetaire grenzen, vervuilers betalen, gelijkheid van mannen en vrouwen, vervuiling, GHG, broeikasgassen 

Energie

Kolen, fossiele brandstoffen, duurzame energie, hernieuwbare energie, kernenergie, decentralisatie, energiearmoede 

Chemicaliën

Gezondheid, hormoonverstoorders, EDCs, pesticiden, biologische landbouw, duurzame landbouw, schadelijke chemicaliën, gifstoffen, reproductieve gezondheid, SAICM, GGO, biodiversiteit, voorzorgsbeginsel, landbouw, afvalbeheer, PFAS, dioxines

Menstruatie

Menstruatie, menstruatiehygiënemanagement, tampon belasting, plastic, gifstoffen, schooltoiletten 

Plastic

Microplastics, afvalbeheer, verantwoordelijkheid van de EU, export van afval, plastic voor eenmalig gebruik, plastic 

 

Duurzame handel

Vrije handel, arbeidshygiëne, fatsoenlijk werk, fatsoenlijk loon, kledingindustrie, afvalinzameling, textielindustrie, klimaatverandering, broeikasgassen, slow fashionfast fashion 

De door ons gekozen partijen

Op 22 november valt er heel wat te kiezen. We hebben de keuze uit maar liefst 1579 kandidaten op 26 kieslijsten. Er zijn nu 21 fracties (zes partijen hebben maar één lid) vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.

We laten niet alle 26 kieslijsten aan bod komen maar hebben vooral gekeken naar de programma's van de tien grootste partijen (ten tijde van de peilingen van September). Wat duidelijk is geworden, is dat grote maatschappelijke vraagstukken als een eerlijke energietransitie, verduurzamen van de internationale handel, duurzame landbouw en herstel van onze natuur niet alleen om veel inspanning vraagt, maar vooral om een samenhangend, duurzaam en inclusief beleid. In onze kieswijzer, leggen we BBB, CDA, CU, D66, NSC, PvdA/GroenLinks, SP, PvdD, PVV en de VVD langs de ecofeministische meetlat.

Waarom een ecofeministische scorekaart?

Voor ons betekent ecofeminisme: met een intersectionele, feministische benadering werken aan oplossingen voor klimaat- en milieuproblemen. We strijden tegen structurele machtsongelijkheden die een bedreiging vormen voor een gezonde leefomgeving. We strijden voor gelijkheid, inclusiviteit, en het versterken van de stem van vrouwen en meisjes, in al hun diversiteit. Want alleen als de rechten van iedereen worden gerespecteerd kan ontwikkeling echt duurzaam een eerlijk zijn.

We hebben daarom gekeken in hoeverre de verschillende partijen deze ecofeministische blik ondersteunen. We hebben naar de partijprogramma’s gekeken op de volgende ecofeministische thema’s: eerlijke klimaatactie, rechtvaardige energietransitie, hormoonverstoorders, eerlijke landbouw wereldwijd, gifvrij en betaalbaar ongesteld, plasticvrije samenleving, duurzame eerlijke handel en gendergelijkheid in duurzaamheid

Lees meer

Partijprogramma's

Onze ecofeministische kieswijzer toont hoe de verschillende (grote) partijen scoren op ecofeministische thema’s. Natuurlijk beslaan we hier mee maar een beperkt aantal thema’s. Bekijk de score dan ook vooral als startpunt vanuit ecofeministisch oogpunt. Stemmen kan niet alles veranderen, maar door bewustwording kun je bepaalde thema’s wel op tafel krijgen.

 

Groen Links/PvdA Link
BBB Link
CDA Link
D66 Link
CU Link
NSC Link
PvdD Link
VVD Link
PVV Link
SP Link

Andere nuttige kieswijzers

Wil je weten wat andere feministische en milieu-organisaties voor adviezen hebben:Geïnformeerde beslissingen zijn belangrijk

deel op social media


Waarom is het zo belangrijk om te stemmen?

Op 22 november stemmen we de nieuwe leden van de Tweede Kamer. De grootste partijen formeren daarna een nieuwe regering en komen tot een regeerakkoord. En beslissen op die manier hoe ons land er de komende jaren uit gaat zien. Gelukkig heb jij invloed. Alleen al op de samenstelling van de Tweede Kamer. Op dit moment bestaat 31% van de Tweede Kamerleden uit vrouwen. Dat is beschamend weinig. Ook doen er steeds meer partijen mee die vrouwenrechten op het spel zetten, klimaatverandering ontkennen en/of hun voeten afvegen aan de Nederlandse grondwet. Jouw stem is dus erg belangrijk.

Lees meer