CSO-coalitie doet een beroep op het nieuwe EU-Parlement: geen terugval van vrouwenrechten!

“Gendergelijkheid is een van de kernwaarden van de EU – en we kunnen ons niet nog een decennium veroorloven zonder vooruitgang – of erger nog, een terugval”

Lees hier onze gemeenschappelijke verklaring samen met SDG Watch Europe 

Meer dan 400 miljoen Europeanen werden opgeroepen om deze laatste dagen een nieuw Europees Parlement te kiezen, de op twee na grootste verkiezingen wereldwijd na India eerder diezelfde week. 

Sacha Gabizon, Uitvoerend directeur van WECF vertelde: “We feliciteren alle progressieve en feministische EP-leden die in het Europees Parlement zijn verkozen. Het is uitstekend dat er een meerderheid van pro-Europese partijen vertegenwoordigd zijn, waaronder veel nieuwe jonge en ecologische leden van het Europees Parlement. Het is ook goed nieuws dat de extreemrechtse populistische partijen ondanks de angstzaaiing nog steeds een minderheid vormen. Wij ecofeministen kijken ernaar uit om bij te dragen aan een beter EU, voortbouwend op haar kernwaarden van mensenrechten, diversiteit, solidariteit, belastingrechtvaardigheid en een gezonde omgeving voor iedereen”.

Burgers van de Europese Unie hebben gestemd voor een nieuw politiek leiderschap en de opkomst was hoger dan ooit in de afgelopen 25 jaar. Deze hoge opkomst en de overweldigende steun voor sterk pro-Europese en progressieve partijen laten zien dat de mensen in Europa de eenheid en vrede waarderen die gepaard gaan met een sterk Europees Parlement. Burgers laten zien dat ze streven naar Europese beleidsmaatregelen die klimaatverandering, milieubescherming en ongelijkheden bij de kern aanpakken. De resultaten tonen duidelijk aan dat kiezers de focus willen verleggen van de alleen-economische benadering van de vorige Commissie naar de snelle implementatie van de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering en de Agenda 2030 van de VN met zijn SUstainable Development Goals (SDG’s).

De verkiezingen tonen aan dat, ondanks de verontrustende prognoses in vele landen, extreemrechtse partijen geen extra steun konden krijgen en zelfs kiezers verloren in verhouding met eerdere nationale verkiezingen. In sommige andere landen vieren anti-Europese, rechtse partijen echter overwinningen, een trend waar we ons grote zorgen over maken. We sporen Europese beleidsmakers dan ook aan om dit serieus te nemen.

Door heel Europa werken de SDG Watch Europe en het maatschappelijk middenveld samen om Maak Europa Duurzaam voor Iedereen te realiseren. We doen een beroep op de nieuw verkozen leden van het Europees Parlement en op het toekomstige politieke leiderschap in de Commissie om zich opnieuw te focussen op de Europese kernwaarden – democratie & transparantie, sociale & ecologische rechtvaardigheid, mensenrechten, de rechtstaat, gelijkheid & solidariteit. Alle Europese beleidslijnen en regels moetnen worden geleid door de overkoepelende doelstelling om welzijn en gezondheid binnen planetaire grenzen te waarborgen, gelijkheid te bevorderen, veiligheid en vrijheid voor mensen te waarborgen en het klimaat en het milieu te beschermen voor de huidige en toekomstige generaties in en buiten Europa.

Hoewel de vertrekkende Europese Commissie er niet in is geslaagd om duurzame ontwikkeling bovenaan haar politieke prioriteitenlijst te zetten, is het nu aan de nieuwe Commissie om gedaagd en moedig politiek leiderschap te tonen. Het moet tegemoetkomen aan het groeiende aantal mensen in de Unie die hun bezorgdheid uiten over de toestand van de planeet en onze samenleving. Daarnaast moet het ook het verloren vertrouwen in de EU en haar instellingen herstellen.

We doen een beroep op de nieuwe Europese Commissie om onmiddellijk te beginnen aan een overkoepelende strategie voor duurzame ontwikkeling die het kompas zal vormen voor al het Europese beleid. Er moet een actieplan met een duidelijke tijdlijn en streefcijfers worden ingediend dat zich richt op de uitvoering van de SDG’s. De nieuwe Europese begroting moet volledig duurzaam worden.

“De kiezers – vooral de jongeren – uitten hun bezorgdheid over het feit dat de mensheid en het leven op aarde met extinctie bedreigd worden door de klimaatcrisis en het snelle verlies van biodiversiteit. Mensen begrijpen dat onze groeiende honger naar hulpbronnen en de toenemende hoeveelheden afval en plastic die onze planeet verstikken niet duurzaam zijn,” zegt Patrizia Heidegger, stuurgroep lid van het Europees milieubureau. Dit is Europa’s grootste netwerk van milieuburgersorganisaties, met 150 leden in meer dan 30 landen. “We vragen om noodzakelijke en gedurfde stappen te zetten in de richting van een economische transitie om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, zowel thuis als wereldwijd. Vooral jongeren geloven niet langer in het BBP als indicator voor de vooruitgang van een samenleving. ”

Foto credits: SDG Watch Europe

“De nieuwe Commissie moet het onaanvaardbare feit aanpakken dat ongelijkheden blijven bestaan ​​in de EU, een van ’s werelds rijkste regio’s. Hoewel de internationale gemeenschap in de Agenda 2030 heeft beloofd niemand achter te laten, zal de EU waarschijnlijk niet slagen in het bereiken van SDG 10, het wereldwijde doel om ongelijkheid te verminderen,” wijst Barbara Caracciolo, die namens de Stuurgroep lid is van Solidar, een Europees netwerk van maatschappelijke organisaties die werken aan de bevordering van sociale rechtvaardigheid in Europa en wereldwijd. “Om de sociale vrede te waarborgen en het vertrouwen in de EU te versterken, is het van cruciaal belang om nu de juiste beslissingen te nemen om te zorgen voor sociale en ecologische en rechtvaardige overgang.” 

“De nieuwe Europese leiders moeten zich verzetten tegen de recente aanvallen op vrouwenrechten waarvan we, zowel in enkele lidstaten binnen Europa als wereldwijd, getuigen van zijn geweest. Gendergelijkheid is een van de kernwaarden van de EU – en we kunnen ons niet nog een decennium veroorloven zonder vooruitgang – of erger nog, een terugval” benadrukt Sascha Gabizon, van Women Engage for a Common Future (WECF), een internationaal netwerk van meer dan 150 vrouwen- en maatschappelijke organisaties die zich richten op gendergelijkheid en duurzaamheid. Ook is de organisatie lid van SDG Watch Europe.

“Het maatschappelijk middenveld wordt wereldwijd steeds meer aangevallen – maar ook binnen de Europese Unie. De Europese democratie heeft onafhankelijke stemmen nodig, en haar geloofwaardigheid hangt af van de verbetering van transparantie en de machtsbeperking van lobbyisten die bijzondere belangen vertegenwoordigen in plaats van het algemeen welzijn,” voegde Steering Group Member Julie Rosenkilde van Nyt Europa eraan toe. 

Reeds in het najaar van 2018 presenteerde SDG Watch, samen met een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, een Manifest voor een duurzaam Europa en al haar burgers, waarin de nieuwe EU-besluitvormers, zowel het nieuwe Parlement als de Commissie, worden opgeroepen om een Europa voor alle Europeanen te verwezenlijken. Hierin moet er zowel met huidige als toekomstige generaties rekening worden gehouden. Een toekomst gebaseerd op duurzaamheid en rechtvaardigheid.