Wat we doen

25 jaar geleden waren alle lidstaten van de Verenigde Naties het erover eens dat vrouwen een even belangrijke rol in duurzame ontwikkeling moeten hebben dan mannen. Toch vertegenwoordigen vrouwen als besluitvormers nog slechts een minderheid. Daarom werd tijdens de “Earth Summit” van de VN in 1992 besloten dat vrouwen uit het maatschappelijk middenveld een eigen plaats zouden krijgen in het proces, naast andere belangrijke, maar over het hoofd geziene groepen zoals jongeren en inheemse volkeren. The Women Major Group heeft van het begin af aan meegeholpen om de ruimte over duurzame ontwikkeling te faciliteren. 

Onze feministische eisen 

De Women's Major Group is een zelforganiserend netwerk met tussen de 500 en 1000 organisaties uit meer dan 100 landen, die continu input levert voor de wereldwijde beleidsprocessen inzake duurzame ontwikkeling. We hebben een substantiële bijdrage geleverd aan de maandelijkse onderhandelingen over de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die in 2015 werd goedgekeurd. We ondersteunen grassroots-vrouwelijke leiders om deel te nemen aan het beleidsproces en spreken in de zalen van de Verenigde Naties. We helpen beleidsinterventies te ontwikkelen en organiseren vergaderingen met regeringsdelegaties. We ondersteunen de tweejaarlijkse verkiezingen van de facilitators van de Women's Major Group. Momenteel zijn we verkozen om de Europese en Centraal-Aziatische regio te faciliteren.


Gerelateerde projecten

Women2030MESABRS