WECF is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over giften. Meer over onze ANBI status vind je hier: