Wat wij doen 

Gezond en duurzaam leven betekent niet alleen de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, maar ook voor het welzijn van anderen. Iedere dag maken we weer keuzes. En die keuzes hebben een grote impact op het leven van anderen. Onze keuze voor een energieleverancier, een bepaald merk koffie of chocoladepasta heeft een grote impact op het leven van vrouwen en mannen die werken in de voedselindustrie of wonen in de gebieden waar de grondstoffen vandaan komen. Onze vleesconsumptie, en vooral de soja die nodig is als veevoer voor onze intensieve veeteelt, is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering en uitstoot van stikstofverbindingen. Daarnaast is de sojateelt ook grootverbruiker van giftige pesticides, die op hun beurt weer een grote vervuiler zijn van de waterbronnen van lokale gemeenschappen.

Gezonde en duurzame levenskeuzes hebben een grote impact. Met onze zonne- en biogasprojecten laten we zien dat zelfs met heel weinig geld, duurzame energie een oplossing is. Met onze afvalwaterprojecten laten we zien hoe afval een grondstof kan zijn. Via ons programma Een Veilig Nest geven we al jaren tips voor een gifvrij gezond leven. De oplossingen zijn er, laten we ze gebruiken!

Gezond en duurzaam leven & feministische solidariteit 

Vrouwen én mannen worden voortdurend blootgesteld aan schadelijke en ongezonde stoffen in hun dagelijks leven. Vrouwen worden echter vaak op een andere manier blootgesteld aan deze stoffen als gevolg van genderrollen en/of biologische gevoeligheden. Schadelijke chemische stoffen bevinden zich in de lucht die we inademen, in het voedsel dat we eten en in het water dat we drinken. Deze schadelijke stoffen hebben negatieven gevolgen op het milieu en de menselijke gezondheid en kunnen leiden tot onomkeerbare gezondheidschade, zoals (borst) kanker, diabetes of onvruchtbaarheid.

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de gevolgen van giftige stoffen op de mannelijke gezondheid, zoals verminderde zaadproductie en de toename van teelbalkanker maar ook asbestkanker als een gevolg van sociale genderrollen die mannen innemen. We roepen daarom op tot wetgevende maatregelen voor een betere bescherming van de gezondheid van vrouwen, mannen en kinderen. Er moeten onmiddellijk stappen worden genomen tegen het gebruik van zeer gevaarlijke pesticiden, tegen het gebruik van kwik in de goudwinning én voor het afbouwen van EDC’s zoals Bisphenol A in producten en verpakkingen, en het gebruik van veiligere en niet-chemische alternatieven

Ter gelegenheid van Internationale vrouwendag 2018 presenteerden we een studie waarin werd gekeken naar de gevolgen van het gebruik en werken met pesticides, kwik en hormoonverstorende stoffen voor de gezondheid van vrouwen. Vrouwen worden wereldwijd blootgesteld aan een reeks van gevaarlijke chemicaliën thuis én op het werk, als gevolg van hun werk als pesticidesproeiers, afvalplukkers, schoonmaaksters of als werknemers in de kunststof- of textielindustrie. Wij werken daarom samen met andere maatschappelijke organisaties, met lokale autoriteiten, met netwerken van verloskundigen en gynaecologen en publiceren informatiegidsen in veel verschillende talen om op te roepen tot politieke actie voor betere bescherming tegen schadelijke stoffen. Daarnaast geven we aandacht aan vrouwelijke eco-ondernemers en werken we samen met duurzame vrouwelijke boeren in bijvoorbeeld Frankrijk, Armenië en Oeganda.


Gerelateerde projecten

Een veilig nest