Wat wij doen 

Wij versterken de participatie van inheemse en plattelandsvrouwen in bosbehoud en governance en bevorderen de rechten van vrouwen en de genderresponsiviteit in bosgerelateerd beleid, van lokaal tot mondiaal. Wij versterken gemeenschapsorganisaties, vrouwengroepen en hun initiatieven en hun autonomie, zodat zij zichzelf kunnen vertegenwoordigen en toegang krijgen tot land en eigendomsrechten. We verzamelen bewijsmateriaal om het verband aan te tonen tussen gender(on)gelijkheid, aanjagers van ontbossing en bosbehoud.

Participatie van inheemse en plattelandsvrouwen in bosbehoud en governance

Ontbossing is ’s werelds op één na grootste bron van CO2-uitstoot. De klimaatverandering een halt toeroepen is onmogelijk zonder de resterende bossen te beschermen. Vrouwen, in al hun diversiteit, worden onevenredig hard getroffen door ontbossing. Zij worden geconfronteerd met verschillende vormen van discriminatie op grond van geslacht, maar ook op grond van onder meer klasse, leeftijd en etnische afkomst. Vaak worden landeigendom, pacht en rechten op hulpbronnen aan mannen toegewezen. Waardevolle traditionele kennis die vrouwen bezitten over bosbeheer en voedselproductie wordt vaak genegeerd.


Gerelateerde projecten

ClimAct - Spark a Change