Gender en Chemicaliën 

De BRS Conventies, de Basel, Rotterdam & Stockholm Conventions, zijn wereldwijde VN conventies die schadelijke chemicaliën, kwik en afval aanpakken. Samen met het secretariaat van de BRS Conventies werken we aan het kaart brengen van de genderdimensies van chemicaliën en afval. Samen met onze partners voeren we zogeheten scope studies uit en bezoeken we hotspots van chemische vervuiling en afval. Met als doel om te begrijpen hoe de gezondheidsimpacten van gevaarlijke chemicaliën en afval zijn gelieerd aan genderdimensies, en hoe genderrollen en beroepen blootstelling aan gevaarlijke stoffen en afval beïnvloedden.
Naar aanleiding van deze onderzoeken stellen we maatregelen voor die nationale regeringen in hun wetgeving kunnen implementeren. Tijdens de Conferenties van Partijen bij deze Conventies, de COP’s, werken we als maatschappelijk middenveld samen om invloed uit te kunnen oefenen en de belangen van onze partners te behartigen. We organiseren bijeenkomsten, side events, met beleidsmakers over het terugdringen van vervuiling door chemicaliën en afval, met gendergelijkheid als prioriteit. Daarnaast promoten we veilige alternatieven die afval en blootstelling aan schadelijke chemicaliën verminderen, zoals herbruikbare producten voor menstruatiehygiëne.

Focusgebieden & resultaten 

De invloed van persistente organische verontreinigende stoffen, schadelijke stoffen en afval op de gezondheid van vrouwen en mannen in het globale zuiden is groot. Ons programma over gender, chemicaliën en afval analyseert door middel van scope studies in Nigeria, Indonesië, Kirgizië en Bolivia de schadelijke effecten van plastic afval, elektronisch afval, industrieel PCB-afval en pesticiden op de gezondheid van de lokale bevolking.
De resultaten van de scope onderzoeken in Afrika zijn mede gepresenteerd in de vorm van een documentaire, die te zien is op de website van de VN chemicaliènconventies. De vertoning op de Nigeriaanse tv in 2018 trok maar liefst zestig miljoen kijkers. De beleidsaanbevelingen van de casestudies werden door ons gepresneteerd samen met de minister van Milieu van Nigeria, en de Indonesische regering, tijdens de 3e VN-Milieuvergadering in 2017 aan alle geïnteresseerde delegaties. De casestudies en film worden nog steeds door het VN-secretariaat gebruikt voor de gendertrainingen van de voorzitters van de Conference of Parties, de COP´s.

We werken internationaal en nationaal samen met andere maatschappelijke organisaties om strengere wetgeving te bevorderen om schadelijke chemicaliën, pesticiden en kunststoffen geleidelijk af te schaffen. Samen met het Nederlandse Ministerie van IenW organiseren we ieder half jaar een minisymposium over REACH, het Europees chemicaliènbeleid. We werken samen in multi-stakeholderprocessen, zoals de Plastic Health Coalition, waarbij we prioriteiten van vrouwen presenteren en we informeren het maatschappelijk middenveld over de risico’s van pesticides, nanotechnologie, asbest, kwik en hormoonverstorende stoffen. Daarnaast stimuleren we duurzame ondernemers om niet-toxische en plastic-vrije alternatieven te gebruiken.

Landen

Nigeria, Indonesië, Bolivia en Kyrgyzstan 

Partners

Secretariat Basel Rotterdam & Stockholm Conventions, Balifokus Indonesia, WEP Nigeria, BIOM Kyrgyzstan, Red Climatica Bolivia, PAN Europe, HEAL, EEB, Break Free from Plastics, WEN, Plastic Soup Foundation, Plastic Health Coalition, Natuur- en Milieu Federatie Drenthe, Natuur- en Milieu Federatie Zuid-Holland, Meten=Weten, Stichting Bollenboos, Stichting Bezorgde Burgers Zaltbommel

Donoren