Nieuwe EU chemicaliënstrategie voor duurzaamheid cruciaal voor betere bescherming mens en milieu

WECF verwelkomt de nieuwe EU chemicaliënstrategie voor duurzaamheid die 14 oktober jl door de Europese Commissie in Brussel werd gepresenteerd. Een snelle implementatie van deze strategie is voor ons cruciaal voor een betere bescherming van mens en milieu tegen schadelijke stoffen.  

Enquête na enquête toont aan dat het publiek duidelijk en terecht bezorgd is over schadelijke chemicaliën die onze leefomgeving vervuilen. De EU heeft hier nu duidelijk naar geluisterd.  Er zijn 100.000 chemische stoffen op de markt in Europa, waarvan ongeveer 70 procent gevaarlijk is. Dagelijkse blootstelling aan een mengsel van schadelijke stoffen wordt geassocieerd met het ontstaan en de toename van ziektes als kanker, diabetes, en onvruchtbaarheid, maar ook met het verlies van insecten-, vogel- en zoogdierpopulaties; bedreigingen die nu door de Commissie worden erkend. Zwangere vrouwen en kinderen zijn hierbij bijzonder kwetsbaar. De meeste kinderen zijn al al voor hun geboorte blootgesteld aan een mengsel van schadelijke stoffen in de baarmoeder. Bijzonder urgent zijn dan ook aangekondigde maatregelen om categorisering en strikte regulering van zorgwekkende chemische stoffen, zoals hormoonverstorende stoffen en PFAS te verbeteren.

De nieuwe EU-strategie voor chemische stoffen is een unieke kans om de Europese benadering van het beheer van chemische stoffen te heroverwegen. Dit is nodig, omdat het productievolume van chemische stoffen wereldwijd tegen 2030 zal verdubbelen én, als gevolg van onveilige recycling, duiken verboden stoffen op in nieuwe producten. Gevaarlijk afval en chemische stoffen worden immers wereldwijd verhandeld, wat mensenlevens kost en het ecosysteem schaadt. In dit verband zou een consistente toepassing van het beginsel van de vervuiler betaalt noodzakelijk zijn. NGO’s vrezen dat grote hoeveelheden overheidsgeld naar de industrie zullen gaan om over te schakelen op veiligere producten, terwijl het gebruik van schadelijke stoffen onbelast blijft en er geen extra geld vrijkomt om onze vervuilde leefomgeving aan te pakken.

Het publiek betaalt miljarden euro’s aan zorgkosten, terwijl de chemische industrie grote winsten blijft maken. We hopen dan ook dat de chemische industrie deze strategie als vooruitgang zal omarmen en zijn verantwoordelijkheid neemt en zich niet zal blijven verzetten.