Wat we doen

Energiearmoede komt overal in Europa voor. In Zuid- en Oost-Europa worden bewoners vaak nog extra getroffen door de slechtere economische situatie, de staat van de woningen en de steeds hetere zomermaanden. EmpowerMED (“Vrouwen versterken om actie te ondernemen tegen energiearmoede in het Middellandse Zeegebied”) is een Horizon2020-project dat we uitvoeren met Europese partners, waarbij we onze expertise inbrengen in oplossingen voor gender, gezondheid en hernieuwbare energie. 

EmpowerMED

Samen met andere NGO‘s, universiteiten en onderzoeksinstituten implementeren we praktische oplossingen die huishoudens getroffen door energiearmoede in staat stellen hun energieverbruik beter te plannen. Gebruik van betaalbare en hernieuwbare energiebronnen wordt daarnaast gestimuleerd.  Door bewustmakingsmaatregelen, de implementatie van energie-efficiënte praktijken, de oprichting van energiecoöperaties en de empowerment van vrouwen, wordt energiearmoede bestreden. Dit heeft ook positieve gevolgen voor de gezondheidssituatie. Daarnaast zullen gezamenlijke aanbevelingen voor lokale, nationale en EU-politici geformuleerd en gepresenteerd worden op conferenties. 

Focus areas

Meer dan 50 miljoen Europese huishoudens kampen met energiearmoede. Ze worstelen om hun huis voldoende te verwarmen of te koelen en hun elektriciteitsrekening op tijd te betalen Gebrek aan isolatie of fatsoenlijke verwarming leidt daarbij ook vaak tot een slecht binnenklimaat en gezondheidsproblemen, als gevolg van vocht en schimmel. Hoewel energiearmoede door EU als politieke prioriteit wordt beschouwd, leiden de inspanningen nog tot weinig concrete resultaten Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat vrouwen, en met name door vrouwen geleide huishoudens, onevenredig zwaar worden getroffen door energiearmoede en dat energiearmoede en gezondheidsproblemen vaak hand in hand gaan 

Countries

Slovenië, Kroatië, Albanië, Italië, Spanje, Frankrijk 

Partners

Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, Drustvo Za Oblikovanje Odrzivog, Focus Drustvo Za Sonaraven Razvoj, Fundacio Institut De Recera De L’energia De Catalaunya, GERES Europe Mediterranean, Milieukontakt, SOGESCA s.r.l., Universitat Autonoma De Barcelona

DonorsLatest

Nothing found.