Wat we doen

Het TEAD-programma (Training for (women) Energy Auditors & Technical Designers in Ukraine), dat op 1 februari officieel van start is gegaan, moest aanvankelijk de uitvoering van de energiestrategie van Oekraïne ondersteunen door de inspanningen van het land te vergemakkelijken om de technische capaciteit voor het uitvoeren van energie-audits en betere (energie-efficiënte) technische ontwerpen te vergroten. Dit alles uitgevoerd met een genderlens. Het inefficiënte energiegebruik, in combinatie met sterk gesubsidieerde energieprijzen en voortdurende politieke uitdagingen, vereiste een dringende en gestage hervorming binnen de sector. Het was absoluut noodzakelijk de energie-efficiëntie te verbeteren en het energiebeleid van het land te handhaven. Het TEAD-programma steunt daarom het besluit van Oekraïne tot volledige integratie in het Europese energiekader, de beginselen en praktijken en de uitvoering van alle verbintenissen die in de Associatieovereenkomst EU-Oekraïne en het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap zijn vastgelegd.

Russische invasie in Oekraïne

Maar toen veranderde alles op 24 februari, toen Rusland Oekraïne binnenviel. De voortdurende oorlog brengt ernstige risico’s met zich mee voor het leven en de gezondheid van de mensen in Oekraïne en brengt ernstige milieugerelateerde gezondheidsrisico’s met zich mee, terwijl ook de biodiversiteit, de ecosystemen en de natuurlijke hulpbronnen van Oekraïne worden aangetast. De oorlog toont ook het enorme belang aan van energie-efficiëntie en energieonafhankelijkheid als een manier om democratische processen en democratische instrumenten in Oekraïne te ondersteunen. De invasie van Rusland benadrukte de dubbele urgentie om het energiesysteem van Europa en Oekraïne om te vormen: een einde maken aan de afhankelijkheid van de EU van Russische fossiele brandstoffen, die als economisch en politiek wapen worden gebruikt en de Europese belastingbetalers bijna 100 miljard euro per jaar kosten, en de klimaatcrisis aanpakken.

Belangrijkste thema's

De algemene doelstelling van dit project is bij te dragen tot de verbetering van de kwaliteit van energieaudits voor alle eindgebruikers door lokaal opgeleide energieauditors, en ervoor te zorgen dat vrouwen in gelijke mate bij dit proces worden betrokken. De energie-audits zullen vervolgens door technische ontwerpers worden gebruikt voor de succesvolle uitvoering van energie-efficiëntieprogramma’s voor zowel woningen en openbare gebouwen als voor industrieën en KMO’s.

Onze belangrijkste rol binnen dit programma is het opzetten van een regionaal netwerk voor energie-auditors en het vergroten van de rol van vrouwen op het gebied van energie-auditing en het aangaan van partnerschappen met lokale overheden, beroepsverenigingen, NGO’s en vrouwenorganisaties.

Wij zullen de integratie van vrouwen in de marktsector voor energie-audits bevorderen en vrouwelijke energie-auditors helpen om op te treden als loopbaanambassadeurs voor vrouwen in de energiesector, en steun verlenen voor belangenbehartiging en voorlichting aan werkgevers, lokale en centrale autoriteiten, instellingen voor hoger onderwijs, instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding en andere belanghebbenden;

#StandWithUkraine

Het TEAD-programma (opleidingen voor (vrouwelijke) energiedeskundigen en technisch ontwerpers in Oekraïne) is officieel van start gegaan op 1 februari 2022. Het TEAD-programma is opgezet ter ondersteuning van de uitvoering van het besluit van Oekraïne tot volledige integratie in het Europese energiekader, de beginselen en praktijken en de uitvoering van alle verbintenissen die zijn onderstreept in de Associatieovereenkomst EU-Oekraïne en het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap.

Partners

Donors