Wat we doen

Miljoenen mensen in Oost-Europa en de Balkanregio hebben geen toegang tot veilige drinkwater- of sanitaire voorzieningen. Niet in huis, niet op school en niet op het werk. Dit heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid. Grote steden zijn verplicht de risico’s te minimaliseren met de hulp van waterveiligheidsplannen. Maar in dorpen op het platteland ontbreekt de capaciteit en de infrastructuur om hieraan te voldoen. Om hieraan tegemoet te komen hebben we een methodologie ontwikkeld, ‘Water and Sanitation Safety Planning Compendium’ (WSSP) genoemd. De WSSP-methodologie omvat 10 praktische stappen om lokale beleidsmakers en jongeren te betrekken bij het in kaart brengen van de risico’s en bronnen van vervuiling om vervolgens betaalbare oplossingen te identificeren. We bieden trainingen aan lokale belangstellenden, we testen drinkwaterbronnen en we brengen de bronnen van vervuiling in kaart. Ook bieden we nationale regeringen ondersteunende begeleiding aan plattelandsgemeenten in Oost-Europa en de Balkan.

Aandachtsgebieden

In het kader van ons WSSP in Macedonië werd speciale aandacht besteed aan het belang van menstruele hygiëne bij de bouw van schooltoiletten. Dit resulteerde in een campagne “Lets eradicate menstrual poverty in Macedonia”. Ook in Albanië gebruiken scholen in de regio Shkodra de WSSP-methodiek en creëern zo bewustwording voor de noodzaak van het verbeteren van schooltoiletten en het belang van de menstruatiehygiëne hierbij. In Roemenië heeft de nationale vereniging van waterbeheerders (Aquademica) de WSSP-methodologie goedgekeurd als methode voor plattelandsgemeenten en voor snelle risicobeoordelingen van de lokale waterkwaliteit .

Landen

Albanië, Macedonië en Roemenië 

Partners

Aquademica, Women in Development Shkodra, Journalists for Human Rights

Donoren