Gifvrije Leefomgeving: Onze activiteiten in het najaar van 2022

Een van onze drie speerpunten is een Gifvrije Leefomgeving. Daarom organiseren we en doen we mee aan verschillende evenementen waar we de kans krijgen om onze stem te laten horen over chemicaliën en wetgeving.   

Nederlandse actie op REACH 

Sinds 2007 bestaat er in Europa een Europese chemicalienregelgeving, REACH. De afkorting staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”.  Deze regelgeving zal binnenkort worden herzien. De Europese Commissie had eind 2022 een deadline gesteld voor het indienen van het voorstel tot hervorming van deze regelgeving. Helaas is dit inmiddels uitgesteld tot maart 2023.  

Wij zijn erg bezorgd over dit uitstel. Als het nieuwe voorstel voor REACH hervormingen niet snel wordt gepubliceerd, bestaat de kans dat er geen vooruitgang zal worden geboekt. Ook brengt verder uitstel met zich mee dat een nieuwe Europese Commissie, die gevormd zal worden na de Europese verkiezingen in 2024, de REACH-hervorming misschien helemaal niet meeneemt.  

Om de veiligheid van alle Europese burgers te waarborgen en ervoor te zorgen dat de Nederlandse overheid haar toezeggingen aan de Europese Green Deal nakomt, schreven we in oktober deze brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om prioriteit te geven aan de hervorming van REACH. Dit deden we samen met Stichting Tegengif, Pesticide Action Network Nederland, het European Environmental Bureau (EEB), Stop Ecocide en Foodwatch. 

Ook vinden wij dat: 

  • Prioriteit moet gaan naar de bescherming van de Europese burgers, hun gezondheid en leefomgeving. 
  • Er een zero-tolerance beleid komen voor niet-essentiële gevaarlijke chemische stoffen. 
  • De capaciteit van toezichthouders moet worden vergroot.
  • Producenten van producten moeten worden verplicht transparanter te communiceren met consumenten over de mogelijk gevaarlijke chemicaliën in de producten die zij gebruiken. 
  • Het moet voor de consument gemakkelijker worden gemaakt om dit wettelijk te eisen als aan deze verplichting niet wordt voldaan. 
  • Er moet een vervuiler betaalt principe ingevoerd worden en een nultolerantiebeleid voor nalatigheid door de industrie. 

RIVM Ronde Tafel Discussie Microplastic 

Microplastic is een ander belangrijk onderdeel van de REACH hervorming. Daarom waren we samen met onze partner Plastic Soup Foundation aanwezig bij de rondetafeldiscussie voor stakeholders, georganiseerd door het RIVM. Hier hebben we onze input gegeven specifiek over de aanpak van microplastics en hoe dit volgens ons invulling zou moeten krijgen in REACH. 

Minisymposium Stoffen 

De herziening van de Europese chemicaliën regelgeving, REACH was ook het thema van het minisymposium chemische stoffen. Dit symposium organiseren wij, als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW en de VNCI.  Onze spreker dit keer was Tatiana Santos, Policy Manager Chemicals & Nanotechnology bij het European Environmental Bureau (EEB), een Europees netwerk van kennisinstellingen en ngo’s. Tatiana Santos drong erop aan prioriteit te geven aan de herziening van REACH.  

Internationale onderhandelingen voor het Global Plastic Treaty 

Van 26 november tot 2 december namen we, als onderdeel van het Break Free From Plastic Network, deel aan de internationale onderhandelingen in Uruguay voor het wereldwijde plasticverdrag. Het doel was om een nieuwe wereldwijde overeenkomst te ontwikkelen ter bestrijding tegen plasticvervuiling, ook wel het Global Plastics Treaty (GPT) genoemd, gebaseerd op de resolutie van 5/14 van de United Nations Environment Assembly (UNEA) met de titel “End Plastic Pollution: Towards an International Legally Binding Instrument.”.  Plastic is een groeiende crisis voor het milieu, de menselijke gezondheid, mensenrechten, biodiversiteit en het klimaat. Carmen Christina Capriles Flores vertegenwoordigde WECF tijdens dit multi-stakeholder forum om duidelijk te maken dat acties om de plastic crisis aan te pakken NU nodig zijn op mondiaal niveau.

Op de foto staat Carmen Cristina Capriles Flores. Carmen zit aan een tafel tijdens het multistakeholder forum in Uruguay

Gezond leven voor iedereen 

Ook hebben we op lokaal niveau onze stem laten horen door deel te nemen aan stakeholdersessies van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 17 november en 12 december.  Hier werden de meerjarendoelen in het Nationaal Mileuprogramma van het ministerie voor een gezonde leefomgeving besproken. Ons standpunt is dat het welzijn van burgers de hoogste prioriteit krijgt en dat economische belangen de gezondheid en het welzijn van mensen niet in gevaar mogen brengen. Op deze evenementen was onder anderen onze oprichter en erevoorzitter Marie Kranendonk aanwezig om onze standpunten te verdedigen. 

Op de foto staan Mieke, Christy, Marie en Kira die WECF vertegenwoordigen tijdens de Thema Sessie.

 

Internationale Week van Productveiligheid 

Chantal van de Bossche, was uitgenodigd voor het paneldebat over het belang van het gebruik van een genderperspectief bij het reguleren van productveiligheid als onderdeel van de internationale week van productveiligheid.

Op de foto zijn alle panellisten zichtbaar. Ze zitten op het podium tijdens de discussie op het evenement.

 

We zullen ook in 2023 de discussie over chemicaliën blijven voeren en we blijven on inzetten een gifvrije toekomst te verwezenlijken.