Wat we doen

ClimAct/Spark a Change (EC DEAR Climate Action for Citizens: Delivers for Development) is een door de Europese Commissie gefinancierd project dat loopt van 2020 tot en met 2024. Het project creëert bewustzijn, vergroot capaciteit en ondersteunt EU-burgers, met name jongeren, om publieke steun te creëren voor ambitieuze klimaatverandering en een ontwikkelingsbeleid waarin gendergelijkheid centraal staat. Een diverse groep van 20 organisaties komt samen onder Oxfam en het Climate Action Network Europe (CAN Europe) en maakt deel uit van dit initiatief, waarvan de activiteiten zullen plaatsvinden in 13 EU-lidstaten. Partners brengen hun ervaringen samen in de campagnes en communicatie met betrekking tot klimaatverandering in Europa, gendergelijkheid, Europese jongerenmobilisatie en ontwikkelingsprogramma’s voor klimaatverandering in het Globale Zuiden. 

Belangrijkste thema's

Het project heeft 3 hoofddoelstellingen:  

  1. Bewustwording: EU-burgers zijn zich meer bewust van de verbanden tussen klimaatverandering en ontwikkeling.Om dit bewustzijn verder te vergroten zet het project in op bewustwording bij EU-burgers over de onderlinge verbondenheid van klimaatverandering, gendergelijkheid en ontwikkelingskwesties 
  2. Educatie: jonge EU-burgers en maatschappelijke organisaties hebben de capaciteit om actie te ondernemen op het gebied van klimaatverandering en ontwikkeling. Communicatieactiviteitenkunnengebruikt worden als een instrument om EU-burgers in staat te stellen veranderingen teweeg te brengen in hun lokale gemeenschappen en besluitvormers te beïnvloeden.  
  3. Mobilisatie: EU-burgers ondernemen actie bij nationale en pan-Europese inspanningen om klimaatverandering en ontwikkeling aan te pakken. Om EU-burgers het belang van een pan-Europese aanpak te laten begrijpen en onderschrijven, is de reden waarom dit programma wordt uitgevoerd met EU-financiering: de pan-Europese gemeenschap kan (en moet) een leidend klimaatbeleidlaten zien op het wereldtoneel 

Landen

Nederland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Letland, Tsjechië, Hongarije, Ierland, Spanje, Portugal, Italië, Roemenië

Partners

Donors