wat we doen

Schoon water is geen vanzelfsprekendheid voor miljoenen mensen in Afrika, Azië, Amerika en grote delen van Europa.  Daarom werken we samen met scholen en lokale overheden en zorgen via interactieve oefeningen voor meer bewustwording over het beschermen van drinkwaterbronnen en het geven van voorlichting over menstruatiehygiëne. In onze projecten werken we samen met  universiteiten en openbare waterleveranciers, ondersteunen we de bouw van aansluitingen voor drinkwatervoorziening in plattelandsgebieden zonder riolering, en ondersteunen onze partners bij het bouwen van ecologische afvalwaterzuiveringen en ecologische schooltoiletten.

Schoon water en duurzame toiletten in huis en op school    

Vanwege het gebrek aan privacy en wasmogelijkheden gaan veel meisjes niet naar school als ze ongesteld zijn. Miljoenen meisjes missen daardoor een kwart van hun schooltijd. Naar het toilet gaan is vaak een hachelijke activiteit. Schooltoiletten bestaan vaak slechts uit een hutje met een paar gaten in de grond.
Geen water hebben, thuis en op school is daarbij een grote ziektebron. En ziektes verspreiden zich makkelijk vanwege een gebrek aan water. Vaak zijn ook de aanwezige waterbronnen niet goed beschermd. Het water kan vervuild zijn met bacteriën, nitraten en residuen van bestrijdingsmiddelen.

Toegang hebben tot water, en zeker tot veilig water, is een mensenrecht. Weten hoe drinkwater beschermd kan worden, is daarom een eerste stap. Speciaal voor waterleveranciers, leraren en scholieren op de Balkan en in de landen van de voormalige Sovjetunie, hebben we ons trainingsprogramma WSSP ontwikkeld, een stapsgewijze beoordeling waarin deelnemers leren ze hoe ze toiletten kunnen bouwen die veilig zijn, hoe er als vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met menstruaties en hoe je ervoor kan zorgen dat drinkwaterbronnen niet vervuild raken. In onze duurzame sanitatieprojecten trainen we in het omgaan met hergebruik van voedingsstoffen en afvalwater, en het produceren van kleinschalig biogas.

Onze activiteiten dragen bij aan het bereiken van het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen. De resultaten en ervaringen delen we vervolgens in beleidsprocessen zoals het Protocol on Water and Health van de Werelgezondheidsorganisatie (WHO) en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.


Gerelateerde projecten

Women2030WSSP