Wat we doen

Centraal Azië is rijk aan natuur en cultuur. In Kirgizië en Tadzjikistan werken we samen met agrarische vrouwenorganisaties, waterleveranciers, coöperaties op het gebied van hernieuwbare energie en reisorganisaties voor ecotoerisme. De agrarische vrouwenorganisaties werken aan economische emancipatie en gelijke rechten. De waterleveranciers hebben waterverenigingen opgericht die plannen en implementatie van schoon drinkwater uitvoeren in dorpen waar voorheen vervuild oppervlaktewater werd gebruikt. Met ons ‘Home Comfort’programma werden resource centers gebouwd, waar expertise wordt verzameld en gegeven op het gebied van hernieuwbare energie en water- en sanitatiesystemen. Huishoudens en kleine bedrijven krijgen hier advies over het installeren van zonneboilers en over het besparen van energie door isolatie. Soortgelijke projecten voerden we eerder ook uit in Oezbekistan en Kazachstan. In Centraal-Azië werken we samen met een groot netwerk van lokale vrouwen- en milieuorganisaties, financiële microkredietcoöperaties en VN-agentschappen.

Aandachtsgebieden

In Kirgizië werken we al jaren intensief samen met een netwerk van agrarische vrouwenorganisaties, waarmee we niet alleen praktisch implementatiewerk op het gebied van energie en landbouw uitvoeren, maar ook gezamenlijk mee optrekken op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid. Als onderdeel van ons Women2030-programma hebben onze partners ALGA en YEC meer dan 1000 vrouwen en mannen in lokale gemeenschappen geïnterviewd om hen te vragen naar hun situatie en prioriteiten voor duurzame ontwikkeling. De resultaten zijn gebruikt voor het schrijven van een alternatief rapport, een zogeheten shadow report, vvoor het beleidsproces van Agenda2030 bij de Verenigde Naties. Ieder land is namelijk verplicht om een zogeheten VNR, Voluntary National Review, in te dienen bij de VN over de stand van zaken in het eigen land ten aanzien van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een shadow report kan dan aanvullend aandacht besteden aan zaken waar men het van overheidswege liever niet over heeft. In Kirgizië toonden de interviews aan dat vrouwen zich het meest zorgen maken over de status van hun huwelijk. Veel huwelijken op het platteland in Kirgizië worden informeel gesloten, met als risico dat de vrouw bij een scheiding zonder enige rechten achterblijft. Zowel in Kirgizië als in Tadzjikistan gaven ouders aan zich zorgen te maken over het gebrek aan veilige sanitaire voorzieningen op plattelandsscholen, met name voor meisjes.

Dankzij een samenwerking met een Frans drinkwaterbedrijf hebben we samen met een lokale watervereniging een drinkwatersysteem kunnen installeren in een dorp met ruim 300 inwoners. Dit systeem bestond uit een veilige waterput, waterzuiveringsfilters, leidingen en aparte aansluitingen. Omdat er nu schoon drinkwater beschikbaar is verhuizen jonge ouders terug naar het dorp. Het watergebruik is toegenomen en sommige gezinnen hebben zelfs een wasmachine geïnstalleerd. Het kenniscentrum in het dorp helpt ook het afvalwater te behandelen met betaalbare filters voor grijs water. Daarnaast geeft het centrum, geleid door lokale partners, voorlichting over het plaatsen van ecotoiletten en zonneboilers. Samenwerking met de microkredietbureau’s en de VN-omgeving is gericht op de ondersteuning van ecotoerisme in deze dorpen, die zich in de buurt van het toeristische gebied bij het Issyk-kul meer bevinden.

Landen

Tadzjikistan en Kirgizië  

Partners

ALGA (Agrarische vrouwenorganisatie), Kirgizië; KAWS (Kyrgyz Alliance for Water and Sanitation), Kirgizië; BIOM (Milieu expert), Kirgizië; BT Innovatie, Kirgizië; Raiffeisen Micro Credit, Kirgizië; Youth Environment Centre YEC, Tadzjikistan; Eurasia Foundation Central Asia; GERES Tadzjikistan; Duurzame tourisme associatie Centraal Azië; UN Milieu Centrale Azië; ASDP NAU (Tadzjikistan); Little Earth (Tadzjikistan)

Donoren