Steun voor versterken positie vrouwen voor een gezonde en duurzame wereld dankzij steun Nationale Postcode Loterij

Steun voor versterken positie vrouwen voor een gezonde en duurzame wereld

Nationale Postcode Loterij steunt het werk van WECF met 500.000 euro

Utrecht, donderdag 1 april 2021 – Wij zijn ontzettend blij en trots mee te kunnen delen dat de Nationale Postcode Loterij onze organisatie 500 duizend euro heeft toegekend. Met deze bijdrage kunnen we de komende drie jaar de ecofeministische beweging verder versterken en samen met vrouwenorganisaties in 10 landen bouwen aan een gezonde en duurzame wereld. 

 De afgelopen 25 jaar hebben we ons met hart en ziel ingezet voor een wereld waarin iedereen in een gezonde omgeving leeft. Wij zijn ervan overtuigd dat deze wereld alleen een stap dichterbij komt als de belangen en perspectieven van iedereen meetellen en als er een einde komt aan structurele machtsongelijkheden en uitbuiting.

De strijd voor een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft gaat hand in hand met de strijd voor een duurzame wereld. Juist nu we zien dat met name vrouwen in arme landen van de wereld onevenredig geraakt worden door klimaatverandering en vervuiling en is het van belang dat zij in actie komen.

Met deze bijdrage van de Nationale Postcode Loterij bouwen we verder aan de ecofeministische beweging en versterken we in 10 landen vrouwen en hun organisaties. Door deze steun kunnen zij hun stem nog beter laten horen, kunnen ze de politiek beïnvloeden en campagne voeren om bij te dragen aan de bewustwording over de urgentie van klimaatverandering, milieuvervuiling en genderongelijkheid.

Priscilla Achakpa van ‘Women Environmental Programme’ uit Nigeria laat WECF in een reactie weten: “We bedanken de Nationale Postcode Loterij voor hun bijdrage. Dankzij deze steun kunnen we werken aan wetgeving ter  versterking van politieke representatie van vrouwen. Dit is van cruciaal belang voor een duurzame en rechtvaardige toekomst van ons land.”

Ook Agnes Mirembe van ‘Action for Rural Women Empowerment’ uit Oeganda reageert enthousiast: “Er is nog een lange weg te gaan om ongelijkheid tegen te gaan in ons land. Met deze steun kunnen wij vrouwen die anders niet bereikt werden mobiliseren voor biologische landbouw en innovatieve  klimaatoplossingen. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: we versterken de economische zelfstandigheid van vrouwen en dragen bij aan een duurzame toekomst.”

Olga Dzjanajeva van WECF’s partner ALGA uit Kyrgizië voegt daar aan toe: “Een schone leefomgeving is in ons land geen vanzelfsprekendheid. We hebben de stem van vrouwen uit de gemeenschappen die geraakt worden door vervuiling hard nodig om politieke verandering mogelijk te maken. We werken met kleine vrouwenorganisaties met beperkte financiële middelen. Deze steun gaat een groot verschil maken.”

WECF kijkt uit naar de samenwerking met de Nationale Postcode Loterij en bedankt de deelnemers voor hun steun!

 Meer informatie over deze toekenning en aanvraag voor beeldmateriaal:

 Chantal Van den Bossche, chantal.vandenbossche@wecf.org tel: 06-28129992