Door de verbinding tussen pioniers in verschillende landen te maken bouwen we aan een ecofeministische beweging die grensoverschrijdend is. Juist in een tijdperk waarin presidenten zoals Bolsonaro, Trump en Orban de toon zetten, waarbij conservatieve ideeën over de rol van vrouwen in de smaneleving en het ontkennen van de klimaatcrisis hand in hand gaan is dit van belang.Kernwaarden  

We eisen samen oplossingen om de structurele economische, sociale en ecologische crises te overwinnen die onevenredig veel invloed hebben op de levens van vrouwen en meisjes. We vechten tegen ongelijkheid en mee verschillende meervoudige vormen van discriminatie. Wij herinneren overheden aan hen verantwoordingsplicht om te voldoen wat betreft hun verplichtingen ten aanzien van gendergelijkheid en duurzaamheid zodat we een diverse, gezonde en eerlijke samenleving kunnen verwezenlijken voor iedereenPhoto credit: Annabelle Avril | WECF

Verleggen van grenzen

Er zijn verschillende manieren om te komen tot een verandering. We zijn actief binnen een aantal grote lobbynetwerken. Samen met hen schrijven we aan position papers, hosten we high level side events tijdens grote VN conferenties, organiseren we tijdens deze conferenties dagelijkse strategiebijeenkomsten, ontwerpen en presenteren we onze interventies tijdens debatten, schrijven we schaduwrapportages, organiseren we rondetafeldebatten, bilaterale vergaderingen met beleidsmakers, schrijven we verklaringen en mobiliseren we onze volgers op Twitter en Facebook. Op al deze manieren proberen we grenzen te verleggen en te komen tot een duurzamere en gendergelijke samenleving.


"Nieuwe technologieën om om te gaan met klimaatverandering moeten voldoen aan de behoeften en de kennis van vrouwen!" Anne Barre in gesprek met Lilianne Ploumenminister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, tijdens de klimaatonderhandelingen (COP22) in Marrakesh"