Wat we doen

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat alleen door internationale samenwerking kan worden aangepakt. De Verenigde Naties vormt de beleidsarena waar alle lidstaten, ongeacht hun rijkdom of omvang, een gelijke zeggenschap hebben over de noodzakelijke klimaatafspraken. Publieke participatie van vrouwen en feministische organisaties uit het maatschappelijk middenveld worden gewaarborgd door het Women & Gender Constituency van de VN. Wij zijn een actief kernlid van het Women & Gender Constituency. We dragen bij aan de klimaatonderhandelingen en we zorgen ervoor dat de basisvrouwenorganisaties van onze netwerken deelnemen aan de beleidsbijeenkomsten.

Op weg naar een gender rechtvaardige energietransitie

Klimaatverandering heeft nu al een negatieve invloed op vrouwen en mannen in kwetsbare gebieden. Degenen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrises, betalen al met hun leven en levensonderhoud door de impact van de klimaatverandering. We brengen onze grassroots-partners samen met beleidsmakers om te pleiten voor een op rechten gebaseerde transitie, waarbij vrouwen en inheemse volkeren worden meegenomen in de besluitvorming. Via ons ‘gender-just climate solutions‘-programma identificeren, promoten en begeleiden we best practice-projecten die zich aanpassen aan klimaatverandering en de uitstoot van het klimaat verminderen. We doen dit in samenwerking met de Women & Gender Constituency en het netwerk van de Verenigde Naties inzake overdracht van klimaattechnologie en andere partners. We werken samen met klimaatfinancieringsdeskundigen en regeringen om ervoor te zorgen dat de prioriteiten van vrouwen gelijk worden weerspiegeld in nationale en lokale klimaatstrategieën. Via ons Women2030-programma ondersteunen we lokale maatschappelijke organisaties om deel te nemen in tot wel 50 landen in lokale klimaatacties en beleidsprocessen. We ondersteunen de oprichting van lokale leveranciers van hernieuwbare energiediensten met vrouwelijke leiderschap. We delen beleidsaanbevelingen en best-practices via de netwerken van het Women & Gender Constituency’.