wat we doen

In 2015 werd tijdens een historische VN-top door 193 landen wereldwijd de  zogenoemde ‘Agenda 2030’ voor Duurzame Ontwikkeling aangenomen. Deze ‘agenda’ bestaat uit 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de SDG’s,  waarmee alle landen beloofden zich in te zetten om armoede uit te bannen en ongelijkheid en klimaatverandering tegen te gaan. Eén van deze duurzame ontwikkelingsdoelen, SDG5, voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes, zien wij als motor voor het bereiken van alle SDG’s.

Het VN-Vrouwenverdrag, voor het uitbannen van discriminatie tegen vrouwen, is ondertussen al meer dan 60 jaar oud. Toch is discriminatie van vrouwen en meisjes nog niet verdwenen. Er zijn grote vorderingen gemaakt bij het verankeren van de gelijke rechten van vrouwen in wetten over de hele wereld, maar onderliggende barrières blijven overal bestaan. Om hedendaagse uitdagingen, zoals de gevolgen van klimaatverandering, tegen te gaan hebben we volledige participatie en gelijke rechten en mogelijkheden tot besluitvorming van vrouwen én mannen nodig.

Het is daarom ons doel dat de stem van vrouwen wordt gehoord zodat zij een kracht kunnen zijn voor duurzame verandering. Het is van cruciaal belang dat vrouwen en hun organisaties controversiële posities in kunnen nemen als dat nodig is.  

Vrouwenrechten: voorwaarde voor duurzame ontwikkeling 

Vrouwen nemen structureel minder deel aan besluitvorming. Daarnaast doen vrouwen veel vaker onbetaald zorgwerk dan mannen. Soms tot vier keer meer dan mannen; om voedsel te produceren, om voor kinderen, zieken en ouderen te zorgen, schoon te maken, te koken of bij te dragen aan gemeenschapswerk. Vrouwen verdienen wereldwijd minder dan mannen voor hetzelfde werk. Deze beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen kunnen zelfs oplopen tot 90%: sommige vrouwelijke textielarbeiders in Azië verdienen slechts 10% van het salaris van hun mannelijke collega's.

We werken met partners die de leiding hebben over energiecoöperaties, met vrouwelijke politieke leiders, lokaal en nationaal, met door vrouwen geleide milieuorganisaties. Wij werken samen met vrouwenrechtenorganisaties, met wetenschappers en VN-agentschappen om gezamenlijk situaties te monitoren en beleid te beïnvloeden, met als doel het hebben van gelijke rechten nog voor deze generatie te kunnen realiseren.


Gerelateerde projecten

Women2030MESA