Natuur- en milieuorganisaties roepen VN en lidstaten op tot actie in Oekraïne

De Russische invasie in Oekraïne viel samen met de aanvang van de milieuconferentie van de Verenigde Naties in Nairobi, UNEA 5.2, waar lidstaten bijeenkwamen om de meest urgente wereldwijde milieuproblemen te bespreken. Naar aanleiding van de ernstige risico’s voor de volksgezondheid en de milieugevolgen van de oorlog in Oekraïne hebben 108 internationale maatschappelijke organisaties een krachtige verklaring doen uitgaan aan staten en de VN waarin zij zich solidair verklaren en oproepen tot actie.

In deze verklaring worden de lidstaten en het VN-Milieuprogramma opgeroepen om onmiddellijk een begin te maken met het vaststellen en bewaken van de milieuschade en om financieringsmechanismes in te stellen voor schoonmaak- en herstelactiviteiten. De organisaties benadrukken hoe belangrijk het is dat de agenda voor milieu, vrede en veiligheid aan de orde wordt gesteld en dat er strengere regels gaan gelden voor de bescherming van het milieu in geval van gewapende conflicten, waar ook ter wereld.