Vrouwen en chemicaliën – de impact van gevaarlijke chemicaliën op vrouwen

Dit rapport is bedoeld om bestaande informatie en initiatieven op het gebied van vrouwen en chemicaliën samen te vatten. Dit rapport is een aanzet tot discussie en werd geïnformeerd door en ontwikkeld na een expertworkshop in UNEP’s kantoren in Genève in 2014 en georganiseerd door WECF International. De workshop bracht toonaangevende wereldwijde experts op het gebied van chemicaliën en gezondheid samen. Er werd besloten zich te concentreren op de specifieke effecten van blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen, rekening houdend met biologische en sociaal-economische aspecten van het leven van vrouwen.

Dit rapport over vrouwen en chemicaliën beweert niet een volledig overzicht te geven van alle beschikbare gegevens en informatie. In plaats daarvan beoogt het een overzicht van het onderwerp te geven vanuit verschillende perspectieven, op gezondheidseffecten, blootstellingen en beleid. Het illustreert hoe het onderwerp vrouwen en chemicaliën momenteel wordt behandeld in de wetenschap, in activiteiten van internationale organisaties en overheden en het maatschappelijk middenveld.

Tijdens de voorbereiding van het onderzoek werd duidelijk hoe weinig aandacht het onderwerp “vrouwen en chemicaliën” krijgt in vergelijking met andere onderwerpen. Zo zijn bijvoorbeeld de onderzoeken naar de effecten op het leven van vrouwen in verband met klimaatverandering of waterbeheer veel beter gedocumenteerd. Maar er zijn bijna geen uitgebreide studies en samenvattingen beschikbaar over het onderwerp vrouwen en chemicaliën, hoewel een steeds grotere hoeveelheid bewijs wijst op ernstige, onomkeerbare en langdurige gezondheidseffecten van specifieke gevaarlijke chemicaliën op de gezondheid van vrouwen. Dit geldt met name voor de gezondheid van zwangere vrouwen en de foetus. Er is een gebrek aan erkenning door beleidsmakers en een gebrek aan vertaling in concrete beschermingsmaatregelen, wetgeving en normen.