Wetenschappers slaan alarm over schadelijke stoffen in voedselverpakkingsmateriaal

Of je nu wel of niet aan “het hamsteren” bent, één ding is in deze periode helaas niet veranderd, er worden nog steeds duizenden schadelijke chemicaliën gebruikt bij de verpakking en verwerking van ons voedsel zonder dat deze aan wettelijke verplichtingen voldoen. 

Het probleem is dat er veel verpakkingsmateriaal wordt gebruikt, te weten vijf van de zeventien materialen, die niet onder de huidige wetgeving van de Europese Unie vallen. Verbetering en een strictere regelgeving voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen, is volgens ons topprioriteit in het kader van de Europese Green Deal.

Wij pleiten al sinds onze oprichting voor gezondheidsbeschermende wetgeving inzake gevaarlijke chemicaliën in voedselverpakkingen en hebben daarom ook deze verklaring medeondertekend. Een grote zorg is dat gevaarlijke chemicaliën van voedselcontactmaterialen in ons voedsel kunnen overgaan. Veel van de chemicaliën die worden gebruikt in afgewerkte verpakkingsartikelen blijken gevaarlijk te zijn voor de menselijke gezondheid of de risico’s zijn niet voldoende onderzocht. Sommige van deze chemicaliën staan ​​bekend als hormoonontregelaars (EDC’s), terwijl van andere wordt gedachte dat ze kanker veroorzaken, de voortplanting schaden, zich in ons lichaam ophopen, in het milieu blijven of ons DNA aantasten.

Samen met HEAL (Health and Environment Alliance) en andere maatschappelijke organisaties roepen we met de bezorgdheidsverklaring wetgevers op:

  1. Om te zorgen voor een volledige openbaarmaking en traceerbaarheid van chemicaliën die in verpakkingen in de hele toeleveringsketen worden gebruikt;
  2. Het gebruik van gevaarlijke chemicaliën in voedselverpakkingen (en producten) te beperken;
  3. Beleid aan te nemen dat de overgang naar veilige, herbruikbare en hervulbare verpakkingen ondersteunt.

HEAL strijdt samen met BEUC, CHEM Trust, ClientEarth en Zero Waste Europe ook voor een volledige hervorming van het wetgevingskader voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen op de EU-markt, om op die manier zowel de Europese Green Deal als een gifvrij leefmilieu te kunnen realiseren.