Virtueel in New York bij de VN: WECF events tijdens de Commission on the Status of Women

Een jaar geleden stonden we vlak voor de CSW aan het begin van de coronapandemie, het jaar waarin alles veranderde. Nu sluiten we virtueel vanuit Nederland aan bij CSW65. Naast de onderhandelingen, waarin overheidsdelegaties harde discussies voeren over wat er nodig is om gendergelijkheid dichterbij te brengen, gebeurt er nog veel meer! Via het virtuele platform van NGO CSW laten we als vrouwenrechtenorganisaties en maatschappelijk middenveld onze feministische stemmen horen. We organiseren online events waarin we feministen van over de hele wereld virtueel bij elkaar brengen tijdens de CSW.

“Why we need a feminist vision for Agenda 2030”

Tijdens het Parallel Event “Why we need a feminist vision for Agenda 2030, feminist voices at the policy table sharing lessons” op maandag 22 maart, hoorden we inspirerende verhalen  vanuit ons Women2030 programma.  Met dit programma hebben wij ons 5 jaar lang, samen met  partners in 45 landen, ingezet voor het versterken van de rol van vrouwen voor SDG-actie, en specifiek SDG 5 (gendergelijkheid).

Wanun Permpibul, van ClimateWatch vertelde over hun werk met lokale activisten in Thailand, die  strijden tegen kolenfabrieken en de fossiele industrie. Zij pleiten nu, in gesprek met beleidsmakers, voor verandering aan de hand van de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen.

In Kenia werkte Indigenous Information Network met vrouwen van inheemse bevolking aan het versterken van kennis over wetgeving en beleidsprocessen. Dit zorgt ervoor dat zij hun lokale kennis, context en ervaringen in klimaatactie succesvoller kunnen aankaarten bij besluitvormers.

Women Rescue Liberia werkte op lokaal niveau aan het versterken van vrouwelijk leiderschap. “In eerst instantie”, aldus Laretta George, “richtten we ons vooral op het tegengaan van stereotype verwachtingen van vrouwen, het idee dat zij zich op de achtergrond moeten houden.”  Na verschillende trainingsseries op lokaal niveau bleek één van de grootste successen van het programma dat in lokale verkiezingen een vrouwelijke kandidaat meedeed. Een belangrijke les, aldus Loretta: “Women need to support other women to have the ambition for political power. Once they get the right support and information, they will overcome barriers”.

Voorbeelden uit Georgië laten zien dat er nog een wereld te winnen is. Op dit moment bestaat 90% van het Georgische parlement uit mannen, maar vorig jaar is na jaren van politieke strijd een gender quotum van 20% vrouwen aangenomen. Dit is een belangrijke winst, aldus Ida Bakhturidze van WECF Georgië, maar nog lang niet genoeg om gelijkwaardige participatie van alle mannen en vrouwen te hebben bereikt in 2030.

Ook op beleidsniveau lieten sprekers zien dat er belangrijke vooruitgang geboekt is. De Nigeriaanse Minister van Milieu, Sharon Ikeazor Eqs, sprak haar waardering uit voor de samenwerking met onze partner Women Environment Programme Nigeria, die ervoor zorgde dat Nigeria het eerste Afrikaanse land is met een nationaal actieplan voor gender & klimaat. Ook Marlene Holzner van de Europese Commissie, strategisch partner in het Women2030 project, benadrukte het belang van samenwerking met maatschappelijke organisaties.

De successen van deze vier partners, en nog veel meer, kun je ook teruglezen in ons Global Women2030 Shadow Report.

Het event is hier terug te kijken:

Global Feminist Movement-Building for Generation Equality

26 maart gingen we met inspirerende sprekers in gesprek over Generation Equality. Door de pandemie hebben feministen over de hele wereld een jaar extra gekregen om voor te bereiden en te mobiliseren voor de Generation Equality Forums. Wat zijn successvolle strategieën voor mobilisatie, en wat is de invloed van de coronacrisis? Aan de hand van het ‘Celebration, Rage, Hope & Action’ framework gingen we in gesprek met verschillende Action Coalition Leaders en feministische activisten van over de hele wereld. Aan het woord komen Dr. Nadine Gasman (President van het Mexicaanse vrouweninstituut INMUJERES) en Alia El-Yassir (directeur van het Regionale Kantoor van UN Women voor Europa en Centraal-Azië). Er is zelfs een optreden van Kyrgyzische feminist & zangeres Zere!

Terugkijken kan hier: