Women 2030 Global Shadow Report – Gender Equality on the Ground

Feministische conclusies en aanbevelingen voor het bereiken van Agenda2030

Universele mensenrechten voor vrouwen zijn vandaag de dag nog verre van realiteit, ondanks internationale toezeggingen en het feit dat er belangrijke stappen vooruit zijn gezet de laatste jaren. Vooral de Agenda 2030 biedt regeringen een belangrijke kans om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om ervoor te zorgen dat iedereen een gezond, bevredigend en vooral waardig leven kan leiden.

Vrouwenrechtenbewegingen zijn tot op heden de belangrijkste catalysatoren geweest achter de successen die zijn bereikt op het gebied van gendergelijkheid en zij zullen de komende jaren van fundamenteel belang zijn voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Op basis van jarenlang onderzoek en eigen ervaringen vinden Women2030 en haar partners van over de hele wereld het een dringende noodzaak zich te heroriënteren en ervoor te zorgen dat feministische prioriteiten en oplossingen centraal staan bij elke inspanning om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) tegen 2030 te bereiken.

We roepen regeringen, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld op om een feministische visie en aanpak van de Agenda 2030 te ondersteunen. We nodigen vrouwenrechtenorganisaties uit om samen te werken aan feministische belangenbehartiging, om regeringen ter verantwoording te roepen en evidence-based oplossingen te ontwikkelen. En we moedigen regeringen, VN-organisaties en donoren aan om een gunstig klimaat te creëren voor het faciliteren van de cruciale rol van feministische bewegingen. Alleen samen kunnen we een duurzame, genderrechtvaardige wereld bereiken.

Lees hier het volledige Engelstalige rapport 

Donors