Nederlands feministisch buitenlandbeleid – onze ecofeministische reactie

Wij verwelkomen het besluit van de Nederlandse regering om in te zetten op het ontwikkelen van een feministisch buitenlandbeleid. Nederland sluit zich met dit belangrijke besluit aan bij een kopgroep van andere landen met een feministisch buitenlandbeleid, zoals Zweden, Canada, Mexico, Frankrijk en recente aansluiter Duitsland.  

Als WECF zijn we trots dat we de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de gezamenlijke advocacy van Nederlandse feministische organisaties om dit doel te bereiken, Echter, staat het beleid nog niet. Wij doen daarom graag een aantal suggesties om dit feministische buitenlandbeleid zo inclusief en groen mogelijk op te zetten. 

Als ecofeministische netwerkorganisatie werken wij met partners over de hele wereld, en zien wij – zoals de beleidsreactie ook stelt – dat gezien de huidige ontwikkelingen er veel urgentie bestaat om ambitieus in te zetten op gendergelijkheid. Het is essentieel dat het Nederlandse feministische buitenlandbeleid de rechten van vrouwen in al hun diversiteit promoot en onder andere (eco)feministische en LGBTQIA+ maatschappelijke organisaties versterkt. Intersectionaliteit moet hierin centraal staan.  

Daarnaast is het voor ons noodzakelijk dat het Nederlandse feministisch buitenlandbeleid het tegengaan van structurele genderongelijkheden in de wereld als uitgangspunt neemt. Dit betekent onder andere dat Nederland zijn historische verantwoordelijkheid erkent in het veroorzaken van de klimaatcrisis, door de mensen te ondersteunen die het hardst door klimaatverandering geraakt worden – specifiek vrouwen in al hun diversiteit in het Globale Zuiden. Hopelijk adresseert het Nederlandse feministische buitenlandbeleid deze verantwoordelijkheid, door concreet in te zetten op het verkleinen van de Nederlandse klimaatvoetafdruk, en te werken aan een inclusieve, groene transitie door vrouwelijk leiderschap te stimuleren in Nederland en daarbuiten.  

We zijn blij dat de Ministers erkennen dat om de doelstellingen van het buitenlandbeleid te behalen, meer rekening moet worden gehouden met de genderimplicaties van andere beleidsterreinen. Bijvoorbeeld ons klimaat-, handels-, landbouw- en financieel beleid. Beleidscoherentie is voor al deze punten het sleutelwoord tot succes. Een ander sleutelwoord  is vrede. Want, zoals onze Oekraïense partner Svitlana Slesarenok, van Black Sea Women’s Club zo terecht stelde; “there is nothing more unsustainable than war and militarism”.  

Het is goed om te lezen dat de Ministers aangeven in brede consultaties te organiseren om het feministisch buitenlandbeleid vorm te geven. Het is essentieel dat deze consultaties transparant en open plaatsvinden. Feministische organisaties, zowel uit Nederland als in het Globale Zuiden, moeten hierbij een betekenisvolle plek aan tafel krijgen om hun visies te delen. Wij dragen, in samenwerking met onze partners, graag bij in deze consultaties.   

Voor meer informatie over de belangrijke, doch onderbelichte intersectie tussen gender en klimaat/duurzaamheidsbeleid, lees onze publicatie “Why the European Deal needs ecofeminism.”