Ecofeministisch perspectief hard nodig voor Europese Green Deal

Ondanks het feit dat de Europese Unie zich heeft toegewijd aan het verbeteren van gender gelijkheid, o.a. met de nieuwe Gender Equality Strategy (2020-2025) en Gender Action Plan III, blijken vrouwen onzichtbaar in het beleid rondom de Europese Green Deal. Dit is problematisch aangezien het genderongelijkheid in de hand werkt en daarnaast duurzame ontwikkeling tegengaat, blijkt uit ons nieuwe rapport: Why the European Green Deal needs ecofeminism. In dit rapport, gelanceerd door WECF en het European Environmental Bureau (EEB) afgelopen 16 juli, wordt data verzameld en worden aanbevelingen gedaan door experts vanuit 23 verschillende organisaties en instituties.

Missende link

Onze nieuwe publicatie ‘Why the European Deal needs ecofeminism’ belicht de onderbelichte intersectie tussen gender en de Europese klimaat- en duurzaamheidsplannen van de Green Deal. In deze publicatie, gepresenteerd op 16 juli in samenwerking met het European Environmental Bureau (EEB) maken we het missende genderperspectief zichtbaar.

Ecofeministisch perspectief

Het rapport maakt duidelijk dat vrouwen anders geraakt worden door klimaatverandering, energietransitie en milieuverontreiniging. We hebben dus oplossingen nodig die vrouwen erbij betrekken om echt vooruit te komen. Nadège Lharaig, co-auteur van het rapport vertelt ons dat the European Green Deal in het meest gunstige geval gender blind is, maar in het ergste geval zal het genderongelijkheid in de hand werken. Om dit tegen te gaan biedt ons rapport concrete maatregelen die kunnen bijdragen aan een inclusieve, gender rechtvaardige en effectieve transitie naar een CO2 neutrale toekomst. De boodschap is duidelijk, we hebben een meer holistisch, intersectioneel en ecofeministisch perspectief op duurzame transitie nodig.

Miriam Mona Mueller, WECF-bestuurslid en lid van de advisory board van het rapport stelt: “Klimaatrechtvaardigheid slaat op het herkennen van overlappende vormen van discriminatie en obstakels die de verschillende genders ervaren. Klimaatbeleid zal nooit mensen in het centrum zetten als het niet écht intersectioneel is.”

Handleiding voor verandering

In het rapport zijn oplossingen te vinden voor een transformatie binnen het EU beleid. Het is een handleiding voor eerlijkere en groenere transities op verschillende terreinen. Thema’s die aan bod komen in de publicatie, zijn: het belang van inclusieve vertegenwoordiging en een inclusieve, genderrechtvaardige welzijnseconomie; de EU’s internationale voetafdruk, EU klimaat-, infrastructuur- en landbouwbeleid; en beleid voor een gifvrije toekomst dat de impact op verschillende genders erkent en tegengaat. We moeten meer onderzoek doen naar de intersectie tussen klimaat en gender, om zo betere stappen te kunnen nemen naar een eerlijkere toekomst.

De landbouwsector zou bijvoorbeeld veel baat hebben bij een meer gendertransformatieve aanpak. “Vrouwelijke boeren gebruiken vaker vernieuwende technieken die de bodem herstellen” maakt Sally Shortall, Graaf van Northumberland, voorzitter van de Rurale Economie aan de Universiteit van Newcastle en co-auteur van het rapport duidelijk. “Als de impact die vrouwelijke boeren maken wordt erkend en gewaardeerd dan kan beleid een stuk effectiever worden.” Ook in Nederland moeten we hierin nog grote stappen zetten, de omslag naar duurzame landbouw loopt nog ver achter.

Genderimpact schadelijke chemicaliën

Ook sociale factoren en genderrollen leiden tot een verschillende impact op de gezondheid. Een deel van de publicatie is gewijd aan de genderimpact van schadelijke chemicaliën en in de verschillende hoofdstukken gaan we dieper in op de gevolgen van huidbleekmiddelen, menstruatieproducten, schoonmaakmiddelen, medicatie en cosmetica. Onderzoeken naar de effecten op het leven van vrouwen door klimaatverandering of waterbeheer zijn inmiddels redelijk gedocumenteerd. Maar er zijn bijna geen uitgebreide studies en samenvattingen beschikbaar over het onderwerp vrouwen en chemicaliën, hoewel een steeds grotere hoeveelheid bewijs wijst op ernstige, onomkeerbare en langdurige gezondheidseffecten van specifieke gevaarlijke chemicaliën op de gezondheid van vrouwen, of diegenen die geboren zijn met een vrouwelijke anatomie. Dit geldt met name voor de gezondheid van zwangeren en de foetus. Er is een gebrek aan erkenning door beleidsmakers en een gebrek aan vertaling in concrete beschermingsmaatregelen, wetgeving en normen.

Bekijk het volledige rapport hier.

 

Donors