Women’s March 2020: waar waren de media?

Tijdens deze hectische periode vol maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, blikken we terug op vorige week zondag: de Women’s March. Toen we in Amsterdam, maar velen met ons in andere Nederlandse steden, bij elkaar kwamen voor de Women’s March. Duizenden mensen gingen de barricades op voor vrouwenrechten in een tijd waarin die wereldwijd steeds vaker onder druk staan. In traditionele media bleef berichtgeving uit of werd er minimaal aandacht aan besteed. Dit laat zien dat representatie van vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen nog steeds een probleem is in de media, ook in Nederland.

De mars liet zien dat de feministische beweging in Nederland divers en solidair is. De vertegenwoordiging kwam vanuit heel de samenleving, van actiegroepen en maatschappelijke organisaties tot vakbonden en politiek. Onderwerpen als rechtvaardig klimaatbeleid, intimidatie bij abortusklinieken, gendergerelateerd geweld, straatintimidatie, rechten voor trans vrouwen en politieke representatie passeerden de revue. De mars benadrukte dat de nood hoog is: er moet een einde komen aan dit onrecht.

Het is onbegrijpelijk dat er geen aandacht is voor zo’n grote demonstratie in een tijd waarin gendergelijkheid ter discussie staat, terwijl conservatieve stemmen die vrouwenrechten ondermijnen wel vaak een podium krijgen. Als duizenden mensen demonstreren tegen genderongelijkheid verwachten wij van de media dat zij hun verhalen vertellen. Wij hopen volgend jaar op meer berichtgeving, inclusief een livestream van de NOS.