WECF trotse nieuwe genderpartner van Green Livelihoods Alliance

We zijn verheugd en trots dat we mee kunnen delen dat we officieel begonnen zijn met ons werk als genderpartner van de Green Livelihoods Alliance (GLA), onderdeel van het Nederlandse partnerschapsprogramma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het maatschappelijk middenveld “Power of Voices”. Het doel van GLA is het bevorderen van duurzaam bosbeheer en om ontbossing een halt toe te roepen.

Wij zijn van mening dat de enige manier waarop bosbehoud en -beheer duurzaam kan zijn, is door te zorgen voor een op mensenrechten gebaseerde en inclusieve benadering, wat betekent dat juist de stemmen van ondervertegenwoordigde groepen die voor hun levensonderhoud van bossen afhankelijk zijn gehoord moeten worden.

Met GLA versterken we de participatie van vrouwen, vooral van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, bij de besluitvorming en beleidsvorming over bosbehoud. We zullen ook bijdragen aan het samenbrengen vvan bosbeheer- en vrouwenrechtenorganisaties, door gezamenlijke capaciteitsversterking en belangenbehartiging. Als alliantie zullen we samenwerken om beleid te promoten dat genderresponsief is en gebaseerd op een feministische analyse vanuit de basis, en om vrouwelijk leiderschap in het bestuur te bevorderen, zodat dit vertaald kan worden in nationale en lokale wetgeving.

Samen met de 70 GLA-partners in 12 landen over de hele wereld, en onze strategische partner Global Forest Coalition, zullen we historische onevenwichtigheden tussen mannen en vrouwen aanpakken en transformatieve verandering ondersteunen.