Waarom schone lucht op scholen noodzakelijk is

Luchtvervuiling is de grootste bedreiging voor onze gezondheid in Europa. Met name kinderen lopen het risico getroffen te worden door vervuilde lucht. Aangezien kinderen het grootste gedeelte van de week op school zitten, is het des te belangrijker dat juist op deze plek de lucht schoon is.

Dat is ook de reden dat recent 50 basisscholen in Warschau, Berlijn, Londen, Parijs, Madrid en Sofia hebben deelgenomen aan een onderzoek van het Europese Gezondheids- en Milieunetwerk HEAL, waar WECF lid van is, naar de luchtkwaliteit binnen en buiten basisscholen. Er werd gekeken naar de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) en koolstofdioxide (CO2) zowel in als buiten de school.

HEAL stelt, naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek, dat vervuilde lucht het risico op het ontwikkelen van astma bij kinderen verhoogt. Zeker als een kind in de buurt van een drukke weg op school zit. Ook kan luchtvervuiling de ontwikkeling van het hart, de hersenen en het zenuwstelsel van een kind beïnvloeden, zelfs vóór de geboorte.

Ook blijkt dat binnen en rondom de scholen de luchtkwaliteit niet zo goed is als het zou moeten zijn. De hoeveelheid vervuilde lucht (NO2) die voornamelijk afkomstig is van het verkeer en de scholen binnen stroomt, is te hoog. De concentraties van NO2 waren soms zo hoog dat deze zelfs dichtbij het jaarlijkse wettelijke EU-Limiet en de WHO richtlijnen kwamen. In sommige scholen was ook de aanbevolen CO2 hoger dan aanbevolen, wat kan leiden tot vermindering van concentratie bij kinderen.

De uitslagen van dit onderzoek noemt HEAL zorgwekkend. Zij stellen daarom voor:

  • Het verbieden om auto’s stationair te laten draaien
  • Het bevorderen van actieve mobiliteit
  • Het creëren van schone luchtzones

Scholen hebben niet alleen de juiste lesboeken nodig, maar ook schone lucht. Actie is dus nodig en liefst zo gecoördineerd mogelijk: met lokale politici, transport- en energiebedrijven, stadsplanners en afvalbeheerders.

#luchtvervuiling #uitlaatgassen #milieuactie #NO2uitstoot #CO2uitstoot  #HEAL #luchtkwaliteit #WHOrichtlijnen