Empowerment van vrouwen in de energiesector: handboek met concepten voor gedecentraliseerde, hernieuwbare en gendergelijkheid bevorderende oplossingen

Empowerment van vrouwen* in de energiesector: handboek met concepten, ideeën, projecten en initiatieven voor gedecentraliseerde, hernieuwbare en gendergelijke oplossingen (Engelstalig). 

Hernieuwbare en gedecentraliseerde energieoplossingen bieden tal van mogelijkheden en een enorm potentieel voor klimaatbescherming en sociale rechtvaardigheid. Hernieuwbare energie gaat hand in hand met alle 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s). Het vijfde doel van de SDG’s stelt dat genderongelijkheid niet alleen een mensenrechtenkwestie is, maar ook een verspilling van het menselijk potentieel van de wereld. Op deze manier wordt het belang van hernieuwbare energie als katalysator voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen* steeds meer erkend. 

Hernieuwbare energie kan vrouwen* ondersteunen door hun materiële en procedurele rechten te versterken. Bij gendergerichte energieprojecten en -programma’s worden vrouwen* niet alleen gezien als rechthebbenden, maar ook als belangrijke partners, ontwikkelingsactoren, deskundigen, investeerders, energieproducenten en -consumenten. Zo kunnen zij hun uiteenlopende vaardigheden inzetten ten behoeve van hun gezinnen, gemeenschappen en landen, op sociaal, milieu- en economisch gebied. 

Dit handboek bevat informatie, concepten en voorbeelden van empowerment van vrouwen en kan dienen als leidraad voor lokale partnerorganisaties, plattelandsvrouwenorganisaties, NGO’s, autoriteiten, besluitvormers en daarbuiten.