Europees proces voor milieu & gezondheid

Voortgangsrapport, landenvoorbeelden: Albanië, Frankrijk, Nederland, Georgië, Macedonië, Moldavië, Servië

Een groot deel van gezondheidsproblemen zijn gelinkt aan milieuvervuiling. Welke goede voorbeelden bestaan ​​er om dit te veranderen?

In juni 2017 hebben de lidstaten uit 53 landen zich op de ministeriële conferentie over milieu en gezondheid verbonden om nationale portefeuilles te ontwikkelen voor maatregelen ter verbetering van de gezondheid van het milieu. Dit is vastgelegd in de Ostrava-verklaring, die 7 prioritaire gebieden heeft en is afgestemd op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. We hebben goede voorbeelden en aanbevelingen uit een aantal landen verzameld, die volgens ons deel uit moeten maken van de nationale actieprogramma’s.

  • In Nederland ondersteunden we acties om de gezondheid van het milieu te verbeteren met kleine subsidies, bijvoorbeeld het groener maken van kinderspeelplaatsen in steden (zonder pesticiden en met bomen) en het ondersteunen van de ‘fietsschool’ over het gebruik van een fiets voor vluchtelingen en migrantenvrouwen.
  • Frankrijk heeft zijn nationale strategieën en plannen voor milieu en gezondheid voortdurend versterkt, waaraan ons WECF-kantoor in Frankrijk heeft bijgedragen. Het Franse plan heeft een geïntegreerde aanpak voor het aanpakken van uitdagingen op het gebied van milieugezondheid en omvat 10 onmiddellijke acties, bijvoorbeeld om hormoonverstorende chemicaliën in babyproducten te verbieden en te stoppen met het sproeien van pesticiden in de buurt van scholen. Ons Franse kantoor draagt ​​bij aan de uitvoering van het nationale milieu- en gezondheidsplan, onder meer via zijn Nesting-programma om ouders te informeren over hoe ze giftige stoffen weg kunnen houden van hun pasgeboren kinderen, om levenslange gezondheidsschade te voorkomen, zie hier http://www.projetnesting.fr
  • In Albanië hebben onze partners Women in Development een enquête gehouden onder 198 lokale vrouwen, mannen en jongeren en vijf vragen gesteld over de relatie tussen gezondheid en water, sanitaire voorzieningen, energie en economische situatie.

Menstruatie hygiëne

Uit de interviews bleek dat kinderen vaak liever geen schooltoiletten gebruiken omdat ze niet hygiënisch zijn. Het probleem is zwaarder voor meisjes en vrouwen, omdat ze in de menstruatie periode meer privacy en betere hygiënische omstandigheden nodig hebben. Toiletartikelen op scholen ontbreken zoals toiletpapier, zeep en handdoeken. Er is ook een tekort aan afvalbakken. Dit gebrek aan toiletartikelen zorgt voor het fenomeen van schooluitval van meisjes tijdens hun menstruatie.

Een ander fenomeen dat kan worden waargenomen, op scholen of in instellingen, is de sluiting van de badkamers. Omdat ze zich in slechte hygiënische omstandigheden bevinden, wordt het fenomeen van gesloten houden en de beperking in het gebruik van de baden dus opgemerkt. Dit is rechtstreeks in strijd met de rechten van de burgers en vooral kinderen. We hebben vergelijkbare onderzoeksresultaten uit Moldavië, Macedonië, Servië en Georgië, die als volgt kunnen worden samengevat:

Belangrijkste kwesties voor het nationale portfolio voor milieu & gezondheid

  • Sanitaire voorzieningen verbeteren – om de ontoereikende sanitaire omstandigheden aan te pakken, vooral in landelijke, voorstedelijke gebieden en in openbare gebouwen zoals scholen, ook in stedelijke gebieden. Aanpakken van de slechte hygiënische en hygiënische omstandigheden op scholen in landelijke, voorstedelijke en stedelijke gebieden.
  • Verbetering van de watervoorziening – slechte kwaliteit van drinkwater, vooral in landelijke gebieden, maar ook in stedelijke gebieden.
  • Betere betrokkenheid van vrouwen en jongeren – bij de lokale overheid en besluitvorming.
  • Verminder negatieve effecten op vrouwen – zorg voor voorschoolse zorg voor kinderen van 3 tot 5 jaar oud en 6-15 jaar oud om de zorglast voor vrouwen te verminderen. Organiseer een bewustmakingscampagne om een ​​einde te maken aan geweld tegen vrouwen.

Andere bronnen

De Engelse versie van het Franse nationale milieu- en gezondheidsplan is online beschikbaar.