Oproep 41 organisaties aan Ministerie EZK voor onderzoek naar echt duurzame economie

Brief voor de pers

Betreft:  Noodzaak wetenschappelijk onderzoek naar een echt duurzame economie en drastische verkleining van onze mondiale voetafdruk.

Geachte redactie,

Het is nodig dat er een gedegen onderzoek komt naar een echt duurzame economie, met een eerlijke en duurzame mondiale voetafdruk. En dat vereist een integrale visie op de koers van het totale beleid. Dat is de essentie van de brief die vandaag, 10 september, is verzonden aan de Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer en wordt onderschreven door 41 zeer diverse maatschappelijke organisaties, waaronder Het Groene Brein, Natuurmonumenten, Oxfam-Novib, de Provinciale Milieufederaties, de Raad van Kerken, Urgenda en het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF.

Het dringende verzoek is een vervolg op de breed gedragen ‘Petitie Brede Welvaart 2019-2030’, die in 2019 aan de Tweede Kamer en Minister Wiebes van Economische Zaken werd aangeboden. Naar deze drie citaten wordt bij het indienen van het verzoek verwezen:

  • De Raad van State als commentaar op het Concept Klimaatplan van de regering:“Het uiteindelijke doel is een broeikasgasreductie van 95% in 2050. Dit vergt een herordening van productie en consumptie in alle sectoren van de maatschappij en de economie, en niet een veelheid aan losse maatregelen. Het Klimaatplan geeft nog weinig blijk van dit besef.”
  • De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, die het advies ‘Naar een duurzame economie’ uitbracht, waarin overheidssturing op de transitie centraal staat, schrijft op de site: “De Nederlandse overheid heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelen geformuleerd voor de korte en lange termijn, zoals 49% CO2-reductie in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050. Maar een samenhangende visie op de vraag hoe een duurzame samenleving er uit zal zien en welke route moet worden afgelegd om daar te komen ontbreekt. Zo’n visie zou een verbinding moeten leggen tussen economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische doelstellingen.
  • Minister Wiebes in 2018: “Het is geen geheim dat Nederland een grote Footprint heeft. We hebben ook de plicht onze eigen rommel op te ruimen.”

Namens de 41 NGO’s,

 

ActionAid

Bestuur VVM, sectie Biodiversiteit

Both Ends

Club van Rome

Cordaid

De Natuur- en Milieufederaties

Economy for the Common Good NL

ESA Group, Wageningen University & Research

Fair Climate Fund

Greenpeace Nederland

Het Groene Brein

ICCO

Institute for Environmental Security

IVN

JustLaw

Lab Toekomstige Generaties

Max van der Stoel Foundation

Milieudefensie

Natuur & Milieu

Natuurmonumenten

NIVON Natuurvrienden

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

One Planet Foundation

Ontgroei

Our New Economy

Oxfam Novib

Partos

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Raad van Kerken in Nederland

Solidaridad

StandUpForYourRights

Stichting Aarde

Stichting Ecopositief

Transitie Nederland

Urgenda

Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

Waddenvereniging

Ware Winst Brabant

Wereld Federalisten Beweging Nederland

Werkgroep Voetafdruk Nederland

Women Engage for a Common Future NL

Bram Büscher, initiatiefnemer van het recente Manifest van 170 wetenschappers

 

Voor meer informatie:

Gerrit Stegehuis, secretaris Platform DSE, tel. 06 5106 5026  of 033-4750663

Chantal van den Bossche, Coördinator Communicatie, WECF, tel. 06-28129992

 

Bijlage: de brief