Onze bijdrage aan de nieuwe Europese Duurzame Chemicaliën Strategie

Als internationaal ecofeministische netwerk van 150 vrouwen- en maatschappelijke organisaties, zetten we ons, al sinds onze oprichting, in voor een gezond leefmilieu, ook op EU-niveau. Wij streven naar een toekomst zonder schadelijke, zorgwekkende stoffen en verwelkomen de publicatie voor een Duurzame Chemicaliën Strategie door de Europese Commissie. Samen met 423 andere organisaties hebben we gereageerd op de oproep van de Europese Commissie om feedback te geven over de weg naar deze komende ‘Chemicals Strategy for Sustainability’.

Waarom onze feedback van belang is:

Deze komende strategie betreft niet alleen de vaststelling van de EU-EDC-Criteria, maar ook de aanpassing van de wetgeving, de implementatie en de controleinstrumenten die hiermee samenhangen. Het is noodzakelijk dat de huidige regels met betrekking tot chemicaliën, die nu op EU-niveau van toepassing zijn ook toereikend moeten zijn om de gezondheid van de Europese bevolking en onze ecosystemen te beschermen tegen vervuiling. Deze wordt veroorzaakt door de toenemende productie en het gebruik van zorgwekkende chemicaliën.

Onze 10 belangrijkste eisen voor een chemische duurzame strategie:

  1. Uiterlijk in 2030 ambitieuze reductiedoelstellingen halen voor productie en gebruik/consumptie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor gezondheid en milieu
  2. Maak van eco-design en gezonde producten een prioriteit bij de vervanging van zorgwekkende chemicaliën
  3. Het groeperen van chemicaliën met dezelfde chemische structuur voor evaluatie
  4. Dringend en adequaat endocriene verstorende chemicaliën (EDC’s) reguleren om de gezondheid van huidige en toekomstige generaties te beschermen
  5. Gezond en niet-giftig voedsel, zonder sporen van zorgwekkende pesticiden, moet een prioriteit zijn
  6. Maak het beschermen van kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, kinderen en anderen een prioriteit door het gebruik van PFAS te verbieden
  7. Nieuwe soorten stoffen die gevaarlijk zijn voor gezondheid en/of milieu moeten worden gereguleerd
  8. Pas het principe “de vervuiler betaalt” toe om middelen te genereren voor vervanging/innovatie en om enorme kosten voor sanering en gezondheid en milieu te besparen
  9. Pak de specifieke kenmerken van nanomaterialen aan om oncontroleerbare en onomkeerbare schade aan gezondheid en milieu te voorkomen
  10. Vermindering van de enorme hoeveelheden gevaarlijke chemicaliën, afval en plastic productie, en stop met het exporteren van (giftig) afval

De volledige inzending vindt u hier online of als download