Nieuwe composttoiletten in Abasha, Georgie

In de Georgische regio’s Akhaltsikhe en Abashe worden traditionele pit latrines gebruikt die ver van de huizen zijn gelegen. Sommige bevinden zich direct boven de irrigatiekanalen. De regio is erg steenachtig en het graven van een diep gat is lastig en soms onmogelijk. Daarom lopen toiletten relatief snel vol en moeten ze regelmatig worden geleegd, een behoorlijk gevaarlijke klus. Het is onmogelijk om het afval op een veilige manier te verwijderen.

De bewoners namen het echter altijd als vanzelfsprekend aan dat ze nu eenmaal in de winter in de kou en in het donker ver moesten lopen naar het toilet. En van het feit dat bacteriën en pathogenen via plas en poep direct het grondwater insijpelden, en op die manier nadelige gevolgen kon hebben op hun gezondheid, was niemand zich bewust.

Pas toen we, een aantal jaren geleden, samen met lokale partners een aantal Urine Diverting Dry Toilets (UDDTs) in deze regio implementeerden, kwam dit bewustzijn. UDD Toiletten zijn urine scheidende toiletten, waar geen water aan te pas komt, en die veel voordelen met zich meebrengen. Door het scheiden van de urine van de ontlasting, kan stankoverlast drastisch worden verminderd, en nog mooier, het levert compost op, die in de moestuin kan worden gebruikt.

Het afgelopen jaar hebben we, in samenwerking met lokale partners Society Development Center Akhaltsikhe, Greens Movement en Friends of the Earth Georgië, verder gewerkt aan het bouwen van veilige sanitatie in de regio’s Abasha en Akhaltsikhe. Het was tijdens dit project van groot belang om de lokale bevolking zich van de vele gevaren bewust te maken. Hiervoor zijn er workshops georganiseerd, waarbij de thema’s veilige sanitatie en schoon drinkwater werden behandeld. Hierbij was er speciale aandacht voor de oorzaak en het voorkomen van door water overgebrachte ziekten. Er zijn ook trainingen gegeven over het gebruik en onderhoud van de toiletten.

Door middel van een vergadering met zowel de lokale bevolking als lokale autoriteiten, werd de noodzaak van betere water- en sanitaire voorzieningen aangekaart. Tijdens een discussie werd duidelijk dat de vraag van meer UDDT-toiletten groot was, en dat lokale autoriteiten bij het vermenigvuldigen van deze toiletten ook een steentje bij kunnen dragen.

Met de financiële hulp van Natracare hebben we 20 nieuwe UDDT-toiletten aan kunnen leggen. Hele families, maar met name meisjes en vrouwen, kunnen nu gebruik maken van schone en hygienische toiletten. Ook als ze ongesteld zijn. De vraag naar soortgelijke toiletten blijft nog erg hoog, en we hopen in de toekomst met onze partners en de lokale verder te kunnen bouwen meer duurzame toiletten.