Maatschappelijk middenveld publiceert alternatieve visie voor Europese Textielwetgeving

Het Corona virus benadrukt de noodzaak voor nieuwe Europese textielwetgeving – 65 maatschappelijke organisaties publiceren hun gedeelde visie.

De komende maanden werkt de Europese commissie aan een nieuwe uitgebreide textiel strategie, een verscheidene groep van 65 maatschappelijke organisaties, waaronder WECF, publiceerde vandaag hun visie voor de wereldwijde Textiel, Kleding, Leer en Schoenen sector (Textile, Garments, Leather and Footwear – TGLF). In deze onofficiële ’schaduw’ strategie worden verschillende maatregelen voorgesteld die de EU kan nemen voor een eerlijkere en duurzamere TGLF sector-

De brede coalitie van voorvechters voor eerlijke handel, mensenrechten en arbeidsrecht, milieubescherming en transparantie roept de Europese Commissie, Europarlementariërs en EU overheden op om de ambitieuze strategie te steunen. De strategie legt de basis voor een transformatie van het onhoudbare businessmodel van de textiel industrie voor de wereld na het Coronavirus.

De TGLF sector staat bekend om schendingen van mensenrechten en arbeidsrecht en om de enorme impact op het milieu en klimaat.

Europarlementariërs Delara Burkhardt (S&D), Heidi Hautala (Voorzitter van de Verantwoordelijk Ondernemerschap Werkgroep , van de Greens/EFA), en Helmut Scholz (GUE/NGL) stuurden een brief aan hun college europarlementariërs om hun steun voor de schaduw strategie van het maatschappelijk middenveld uit te spreken. In deze brief, benadrukken de parlementariërs dat ´de textielsector een van de meest kwetsbare sectoren is ten tijde van de COVID-19 pandemie, dit is onder andere te wijten aan machtsongelijkheid binnen de sector en de structurele problemen waaronder milieuschade. De textielindustrie is een van de meest vervuilende ter wereld, veroorzaakte veel rampen waaronder Rana Plaza en mensenrechtenschendingen, welke vrouwen harder treffen, komen veelvuldig voor.

Sergi Corbalán, directeur van de Fair Trade Advocacy Office zei namens de coalitie: “Vrijwilige initiatieven binnen de industrie hebben niet geleid tot een eerlijke en duurzame textiel industrie, nu is het aan EU leiders om de industrie te hervormen. Deze schaduwstrategie bundelt de expertise van 65 maatschappelijke organisaties die jarenlange ervaring hebben met verschillende aspecten van deze sector.´´

Wil je meer over deze strategie lezen:

(in het Engels)

Executive summary

Civil Society European Strategy for Sustainable Textiles

Dissemination leaflet