Kom in actie voor een inclusieve samenleving. Teken deze oproep voor een nieuw regeerakkoord!

Nederland heeft zijn stem laten horen. Tijd voor een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord. In het regeerakkoord staan de belangrijkste doelstellingen voor het beleid waarmee het kabinet de komende jaren aan de slag gaat. En wij hebben nog wel een paar ideeën! 

Gelijk=Anders staat voor een inclusieve samenleving waar iedereen dezelfde rechten én kansen heeft. Want in een ​ideale wereld wordt iedereen gelijkwaardig behandeld. Op het werk, thuis en op straat. Want ook al is iedereen anders, iedereen is gelijk

Om daar te komen móeten er dingen veranderen. Daarom de dringende oproep aan het nieuwe kabinet om deze 10 punten op te nemen in het regeerakkoord.

Teken hier de oproep!

Gendergelijkheid en vrouwenrechten staan, nog altijd, wereldwijd onder druk. Daarom werken wij samen met WO=MEN Dutch Gender Platform, Rutgers, Simavi, ActionAid, Cordaid, WOMEN Inc. en COC samen in de Gelijk=Anders Campagne.