Internationale Klimaatstrategie – Brief aan Minister Schreinemacher

De Minister voor Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking werkt aan een Internationale Klimaatstrategie. Wij roepen – samen met 8 andere Nederlandse Maatschappelijke Organisaties – op tot een strategie die de impact van onze uitstoot voor ontwikkelingslanden beperkt en die de mensen in de meest kwetsbare posities in staat stelt te overleven op een warmere aarde.  Wij roepen op tot een strategie waarin Nederland:

  1. Uitstoot van broeikasgassen afbouwt, zowel binnen als buiten onze grenzen, in lijn met de 1,5 graad doelstelling.
  2. Inzet op een eerlijke energietransitie, waarbij de toegang tot kritieke grondstoffen eerlijk wordt verdeeld over rijke en arme landen.
  3. Zijn eerlijke deel (1,7 miljard) van de internationaal toegezegde klimaatfinanciering betaalt, bovenop ODA en toegankelijk maakt voor lokale organisaties.
  4. Erkent dat er een apart fonds moet kopen voor klimaatschade.

Lees de volledige brief hier.