Het gevaar van het aannemen van de “buitenlandse agenten” wet in Georgië

Wij delen de immense bezorgdheid van onze collega’s in Georgië over het wetsontwerp waartoe leden van de Georgische parlementaire meerderheid het initiatief hebben genomen. Het wetsontwerp heet: “Over transparantie van buitenlandse financiering”. Wij geloven dat de poging om deze – op Rusland geïnspireerde – wet aan te nemen niet alleen gericht is tegen vrije maatschappelijke organisaties en kritische media, maar ook tegen de bevolking van Georgië.

Het wetsvoorstel zou maatschappelijke organisaties en media in principe dwingen zich in een centraal register te laten registreren als “buitenlandse agenten”, indien zij 20% of meer van hun financiering uit buitenlandse bronnen ontvangen.[1] Nadat in Rusland een soortgelijke wet was aangenomen, weigerden veel organisaties deze uit te voeren en sloten zij hun deuren. De organisaties die bleven functioneren werden het slachtoffer van toenemende controle, intimidatie en repressie.

Het idee achter het wetsontwerp is om maatschappelijke organisaties en onafhankelijke media ervan te weerhouden kennis te nemen van, en te berichten over, kwesties in het land. Het uitoefenen van deze wet zal dan ook ongetwijfeld onmetelijke schade toebrengen aan honderdduizenden burgers van Georgië.

Bovendien zal de goedkeuring van de wet het proces van integratie van het land met Europa ernstig schaden en onder meer verhinderen dat Georgië tot de EU toetreedt, aangezien geen enkele lidstaat een dergelijke wet kent.

Georgië wil geen Russische wet. WECF Georgië, onze lokale partners en andere maatschappelijke organisaties strijden al tientallen jaren om dit te voorkomen – en zij zullen dit blijven doen met onze volledige steun.

 

[1] Georgian Dream Will Vote for the “Foreign Agent” Law – Civil Georgia