Het bevorderen van internationale samenwerking – Interview met WECF Campaigning en Advocacy Officer Rebecca Heuvelmans

De originele en volledige versie van dit interview is gepubliceerd op de website van branchevereniging voor internationale samenwerking Partos.

Door Abigail Johnson (Partos)

De internationale samenwerkingssector, waaronder de ledenorganisaties van Partos, beschikt over afdelingen die zich bezighouden met belangenbehartiging en politiek advies. Deze belangenbehartigers en politiek adviseurs werken samen met diverse belanghebbenden, variërend van zuidelijke partners en de Nederlandse politiek tot multilaterale organisaties zoals de VN of de EU. Het werk van deze professionals draagt bij aan mondiale rechtvaardigheid. In deze blogreeks verstrekken we inzichten over dit werk. In deze specifieke editie werpen we een blik op de activiteiten van Rebecca Heuvelmans, Advocacy and Campaigning Officer van WECF.

Zou je iets kunnen vertellen over je professionele achtergrond?

Ik heb zowel de bachelor als de master American Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen gevolgd. Tijdens mijn studie heb ik een semester in North Carolina gestudeerd en een extra minor gevolgd in International Relations. Gedurende mijn hele studie heb ik me veel gericht op onderwerpen zoals politiek, media, rhetorica en genderstudies, zowel in de vakken die ik volgde als in mijn functie als student assistent/mentor bij de Rhetoric Lab aan de Universiteit Groningen.  Ik ben altijd erg gefascineerd geweest door de barrières die Amerikaanse politica ervaren om actief te worden, te blijven ofwel te groeien in hun carrière. Ik had me dus flink verdiept in intersectionele benaderingen en feministische bewegingen, maar ik had nog niet de vertaalslag gemaakt naar de intersectie met klimaat. Alhoewel ik me altijd heb gerealiseerd dat klimaatverandering het grootste probleem is waar we allemaal mee te maken hebben, had ik voordat ik solliciteerde voor een stage bij het UNFCCC Gender Team, me nooit erg verdiept in de link tussen genderongelijkheid en klimaatverandering en het belang van divers leiderschap om de klimaatcrisis op te lossen.

Je begon bij WECF als ‘Communications and Project Officer’ en stapte toen over naar een nieuwe functie als ‘Advocacy and Campaigning Officer’. Wat motiveerde deze overstap? Brengt jouw expertise op het gebied van communicatie je in een andere positie als belangbehartiger dan anderen binnen dit vakgebied?

Mijn eerste functie bij WECF als “Communications Officer” had alles te maken met mijn affiniteit met WECF’s thema’s en mijn passie voor storytelling. Dat laatste doe ik ook nu in mijn huidige rol, maar uiteraard op een andere manier. Er zijn veel raakvlakken tussen communicatie en belangenbehartiging, voornamelijk dat je altijd je verhaal moet aanpassen en moet zorgen dat het aansluit bij diegene hun passies of interesses, kennis of belevingswereld.

Lees verder op de website van Partos