Sascha Gabizon (NL) tijdens Algemene Vergadering van de VN: “Dring de wereldwijde inperking van vrouwenrechten terug”

Op donderdag 1 oktober sprak Sascha Gabizon (NL) de Algemene Vergadering van de VN toe. Ze riep staatshoofden op om inperking van vrouwenrechten terug te dringen. 

De Algemene Vergadering stond gisteren in het teken van het versnellen van het realiseren van gendergelijkheid. Onderdeel daarvan was de ‘High Level Meeting’ over de viering van het 25 jarig bestaan van het Beijing Platform for Action. Vrouwelijke leiders en staatshoofden presenteerden hun beloften om gendergelijkheid een stap dichterbij te brengen. De Vergadering vond grotendeels virtueel plaats, met veel ingezonden videoboodschappen van wereldleiders. Zo spraken onder andere Ursula von der Leyen (voorzitter Europese Commissie) en Minister Sigrid Kaag. 

Ook maatschappelijke organisaties waren uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de discussie. Sascha Gabizon, internationaal directeur van Women Engage for a Common Future (WECF) pleitte tijdens haar speech voor meer feministische actie, die nodig is om de positie van vrouwen wereldwijd te versterken.   

Sascha Gabizon was één van de 30.000 deelnemers tijdens de vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing van 1995, waar historische beloften voor gendergelijkheid werden gedaan en wereldwijde feministische solidariteit gestalte kreeg.

“Nu, 25 jaar later, zien we in veel landen helaas achteruitgang in plaats van vooruitgang. Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten staan onder druk, zoals het recht op veilige abortus. We zien vrouwelijke mensenrechtenverdedigers, inheemse vrouwen, vrouwen van kleur en transvrouwen worden gevangengezet, vermoord en gediscrimineerd”, zegt Sascha Gabizon.

“We hebben jullie allemaal nodig om deze terugslag van vrouwenrechten terug te dringen. We roepen u op om uw toezeggingen in de Convention on the Elimination of all Discrimination Against Women (CEDAW), Beijing Platform for Action and Declaration (BPFA), Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 5 voor gendergelijkheid, Aarhus Conventie en de Istanbul Conventie na te komen. Ook het nieuwe ILO-verdrag 190, om een einde te maken aan geweld en intimidatie in de werksfeer, moet worden geratificeerd.”

“Ook voor Nederland is er nog veel vooruitgang mogelijk en pleiten we voor andere keuzes. Dus niet 3,4 miljard voor de KLM, maar investeren in goede scholen, zorg en een duurzame toekomst. Juist de sectoren waar veel vrouwen werken staan in de frontlinie nu en verdienen meer waardering. Dat is goed voor de samenleving èn versterkt gendergelijkheid,” aldus Kirsten Meijer, directeur van WECF Nederland. 

Sascha Gabizon voegt eraan toe: “We willen écht zorgen voor een rechtvaardig herstel uit de COVID-19 crisis, en inzetten op vooruitgang. We roepen u op om afstand te doen van kunststoffen, hormoonverstorende stoffen, pesticiden, fossiele en nucleaire industrieën. In plaats daarvan moeten de investeringen uit COVID-herstelfondsen gaan naar een rechtvaardige transitie voor werknemers, waardoor gendergelijkheid wordt bevorderd en een groene economie wordt gecreëerd. WECF heeft talloze voorbeelden van hoe zo’n transitie eruit kan zien”, sluit ze af. “Feminists Want System Change!”

Feministische organisaties uit het maatschappelijk middenveld, zoals WECF, ondersteunen UN Women met de Generation Equality campagne en -forums. Hierdoor worden landen bij elkaar gebracht die de strijd voor gendergelijkheid en vrouwenrechten willen versterken. De Generation Equality Forums en de daaruit voortvloeiende Action Coalitions brengen alle sectoren van de samenleving samen om de komende vijf jaar actie te ondernemen, zie hier meer info.  

 

 

Sascha Gabizon tijdens de regionale Beijing+25 meeting in Genève, oktober 2019. Foto: UN Women / Antoine Tardy

 

Over WECF

WECF is een internationaal netwerk van meer dan 150 vrouwen- en milieuorganisaties uit ongeveer 50 landen. Samen werken we aan een rechtvaardige en gezonde planeet voor iedereen. Wij geloven in feministische oplossingen. Daarom werken we aan vrouwelijk leiderschap, gendergelijkheid en vrouwenrechten in samenhang met duurzame ontwikkeling, klimaat en milieuoplossingen.

Voor meer informatie, interviews en media contact, neem contact op met: 

Kirsten Meijer |kirsten.meijer@wecf.org| Telefoon: +31628154384 | Talen: Nederlands, Engels

www.wecf.nl, Twitter @wecf_nl, Instagram @wecf_nederland, Facebook @WECFnederland

Aanvullende informatie