Publicatie: Young feminists want system change

Global advocacy toolkit for the Beijing+25 process and beyond

N.B.: Engeltalige Publicatie

Beleidsbeinvloeding en activisme tijdens internationale processen en onderhandelingen is complex en niet altijd makkelijk toegankelijk voor jongeren. Deze handleiding is ontwikkeld om jonge feministen te motiveren en te steunen om bij te dragen aan internationaal beleid en zich in te zetten voor systeemverandering binnen de Generation Equality Forum (Beijing +25) en andere beleidsprocessen over vrouwenrechten en gendergelijkheid zoals bijvoorbeeld de Commission on the Status of Women (CSW), verantwoordelijk voor de evaluering van het Beijing Declaration and Platform for Action, De Agenda 2030 met het High Level Political Forum en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

In deze toolkit vind je verschillende tips:

  • Van doel tot beleidsaanbeveling
  • Ken je rechten – herstory van beleid, rechten en wereldconferenties.
  • Waar kan ik meedoen – Navigeer door het doolhof van Internationale Advocacy (UN)
  • Van woord naar daad – praktische tools voor activisme en beleidsbeïnvloeding

Advocacy tijdens een pandemie

Deze toolkit is geschreven voordat de Covid-19 pandemie uitbrak en we ons moesten aanpassen aan een nieuwe realiteit. Internationale samenwerking is nu belangrijker dan ooit, we zien al dat sommige overheden deze pandemie aangrijpen om mensenrechten te schenden of de democratie in te perken. Multilateralisme is een belangrijk middel om overheden elkaar aan te spreken op beleid en verantwoordelijkheid te nemen voor acties.

Terwijl nieuwe feministische netwerken worden opgezet en VN processen worden uitgesteld of  digitaal plaats vinden, is feministisch advocacy én deze handleiding van meer belang dan ooit. 2020 zou het vieringsjaar van de Beijing Declaration and Platform for Action worden. De Generation Equality Forums waar de viering zou plaatsvinden zijn uitgesteld en er komen digitale consultaties tijdens de aanloopperiode. De roadmap in de publicatie is dus iets aangepast, de geupdate versie vind je hier.

 

“I love to see a young girl go out and grab the world by the lapels. Life‘s a bitch. You‘ve got to go out and kick ass.” 

  – Maya Angelou

Donors

Deze toolkit is ontwikkeld binnen het project “Re-booting Womens’ Rights”, gefinancierd door het Duitse Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en het Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen-arbeit (GIZ).