Samen in actie tegen bestrijdingsmiddelen

Tijd is rijp voor een Pesticide Action Network (PAN) Nederland

 Utrecht, 23 januari 2020 –  Wat kunnen we, als bezorgde burgers, samen doen om een sterke beweging op te zetten voor meer biodiversiteit én tegen de vanzelfsprekendheid van bestrijdingsmiddelen? Vereniging Leefmilieu, PAN Europe en WECF Nederland organiseren daarom op vrijdagmiddag 24 januari een themamiddag voor bezorgde burgers, NGO’s en belangstellenden in Utrecht met als titel “Samen in actie tegen bestrijdingsmiddelen”.

Burgerinitiatieven vertellen over hun actie’s voor spuitvrije zones en hun metingen van bestrijdingsmiddelen rondom natuurgebieden, voeding en bloemen. De initiatiefnemers hopen tijdens de middag op genoeg draagvlaak voor de oprichting van een Pesticide Action Network (PAN) Nederland.

Een van de sprekers is Caspar Janssen die vertelt over zijn wandelingen langs lelievelden in Drenthe, biologische bollenvelden in Noord-Holland en over zijn ervaringen met balkonplanten en tuincentra. Caspar houdt een pleidooi voor milieubewust tuinieren: “Ik ben zelf geen activist, maar journalist. Maar in de anderhalf jaar dat ik door Nederland heb gewandeld ben ik tot de conclusie gekomen dat we volledig chemieverslaafd zijn geworden in Nederland”.

Het roer moet om. Een van de initiatiefnemers van de middag is Margriet Mantingh van het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF. Zij nam, samen met Buijs Agroservices, de afgelopen maand de analyseresultaten van bestrijdingsmiddelen in drie populaire vruchten, aardbeien, appels en sinaasappels, onder de loep.  De monsters waren afgenomen in de periode januari – december 2018 en de resultaten van de metingen werden in december 2019 gepubliceerd door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit.

En wat blijkt. Nederlandse gangbaar geteelde aardbeien en appels bevatten niet alleen veel verschillende bestrijdingsmiddelen, maar ook in grotere concentraties residuen dan buitenlandse aardbeien en appels. In drie van de 15 onderzochte Nederlandse aardbeienmonsters werd een cocktail van 8 tot 9 verschillende residuen gevonden met een totale residuengehalte tot 2,2 mg/kg. Volgens de wet is dat allemaal toegestaan, maar zijn dergelijke producten wel zonder risico’s voor bijvoorbeeld chronisch zieken, zwangere vrouwen en kleine kinderen? In de vier onderzochte biologisch geteelde appelmonsters werden overigens geen residuen gevonden.

Margriet Mantingh : De regel ‘ hoe lager de dosis, hoe minder giftig’  gaat ook niet altijd op. Er zijn veel stoffen waar de effecten afhankelijk van de dosis zijn, maar voor vele bestrijdingsmiddelen kan deze regel niet worden toegepast. Voor de meeste, in de land- en tuinbouw toegepaste, middelen is langdurige interactie op ons lichaam niet onderzocht en dus niet bekend.

Wij pleiten voor onafhankelijk onderzoek naar de effecten van pesticidencocktails op kwetsbare groepen (zwangere vrouwen, baby’s, ouderen, kleine kinderen). Combinaties van stoffen die in ons voedsel achterblijven worden niet getest en niemand weet wat de chronische effecten op onze gezondheid kunnen zijn. “

Jelmer Buijs: “De MRL’s moeten met spoed naar beneden worden bijgesteld – de instelling van MRL’s voor elke residu van 0,01 mg/kg, zoals vastgelegd voor verpakte babyvoeding  zou de eerst stap moeten zijn. Dit klinkt ambitieus, maar Landbouw Minister Schouten heeft in april 2019 in  de “Visie gewasbescherming 2030” en tijdens het Tweede Kamer debat op 6 juni gezegd dat zij de residuen in 2030 tot vrijwel nul wil terugbrengen. Het besef dat de huidige MRL’s onveilig zijn, lijkt dus al ver doorgedrongen”.

Het is door onderzoek (van WECF en Buijs Agro-Services) in Gelderland aannemelijk geworden dat bestrijdingsmiddelen ook in toegestane hoeveelheden catastrofaal zijn voor ons ecosysteem. Het is uitermate onwaarschijnlijk dat dit alleen zou gelden voor het ecosysteem om ons heen. Er zijn meer dan genoeg aanwijzingen dit ook geldt voor ons interne ecosysteem.

Burgers, vooral in landbouwgebieden en in de buurt van bollenteelt, maken zich al jaren zorgen over residuen van pesticiden in het voedsel in hun moestuinen en over de massale bijensterfte.  Wij denken dat dit het moment is in Nederland met goede kansen voor verandering als het gaat over het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Ook meedoen? Aanmelden is nog mogelijk voor de themabijeenkomst. Gezamenlijk gaan we na hoe en wat we als organisaties kunnen doen om de Nederlandse beweging tegen bestrijdingsmiddelen sterker te krijgen.

Middagvoorzitter is Chantal Van den Bossche van WECF Nederland.

“Samen in actie tegen bestrijdingsmiddelen”
vrijdagmiddag 24 januari 2020
van 13.30 tot 17.00 (inloop vanaf 13.00 uur)
Locatie: Se7en, www.sevenutrecht.nl
3511 LH Utrecht, Mariaplaats 7

U kunt zich hier aanmelden

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Margriet Mantingh, margriet.mantingh@wecf.org

  • De volledige uitnodiging is hier te vinden
  • Het programma van de middag vindt u hier
  • Het Gelderland onderzoek van Margriet Mantingh (WECF) en Jelmer Buijs is hier te vinden
  • Het onderzoek naar pesticidenresiduen is hier te vinden