Onderzoek weidevogels Gelderland

Ondanks de vele maatregelen die sinds tientallen jaren getroffen zijn om weidevogels te beschermen, gaat de afname van  het bestand van vele weidevogels gestaag door. Deze waarneming was voor Buijs Agro-Services en WECF Nederland aanleiding om een onderzoek te doen naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven.

Op 12 april 2019 zijn de resultaten van het onderzoek tijdens een bijeenkomst met meer dan 120 deelnemers in het provinciehuis Gelderland in Arnhem gepresenteerd. In het programma van de bijeenkomst waren bijdragen van de volgende sprekers: prof. F. Berendse, prof. J.D. van Mansvelt, de onderzoekers Jelmer Buijs en Margriet Mantingh, Marianne van Bree van Bionext , Veehouder Jan Dirk van de Voort. Tijdens de discussie benadrukte de toxicoloog en auteur Dr. Ir H. Tennekes  de gevaren van in het bijzonder de neonicotinoiden voor de biodiversiteit.

Het onderzoeksrapport heeft in de media veel aandacht gekregen. Ook werden de conclusies van het onderzoek bij een deel van de agrarische sector als ongegrond beoordeeld. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben, voor zover hun middelen en tijd het toelieten, de methode en conclusies van het onderzoek getoetst. In een ‘duiding’ van het onderzoeksrapport hebben de WER onderzoekers hun visie over het rapport gegeven. WECF Nederland en Buijs Agro-Services hebben hierop met de ondersteuning van 7 wetenschappers uit verschillende disciplines in een weerwoord  op de belangrijkste punten uit de WER duiding gereageerd.

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport zijn in de Tweede Kamer vragen aan de Minister van LNV, Carola Schouten gesteld. Op 6 juni  zal in het parlement een debat over bestrijdingsmiddelen plaatsvinden, waarbij ook de vragen over het onderzoeksrapport behandeld zullen worden.

Overzicht media-aandacht

Biojournaal 

Foodlog 1

Foodlog 2

De Gelderlander 

Algemeen Dagblad 

Ekoland

Trouw 

Vroege Vogels

Donoren