Nederland en Belgie pakken met Europese website hormoonverstoorders aan

Begin juni lanceerde Nederland, samen met Denemarken, Zweden, Frankrijk en Belgie, een nieuwe website over hormoonverstorende stoffen. Deze landen wilden niet langer wachten op een initiatief van de Europese Commissie, die al veel te lang treuzelt om de blootstelling aan deze stoffen echt aan te pakken.

Wij vragen al jarenlang om strengere regelgeving en een betere bescherming van zwangere vrouwen, jonge kinderen en tieners. Samen met Wemos, Tegengif en de Plastic Soup Foundation dienden we 2 jaar geleden hiervoor al een petitie in in de Tweede Kamer, en vier jaar geleden al bij het Ministerie van VWS.

De nieuwe website is een stap in de goede richting. De website informeert bedrijven en stakeholders over stoffen die al als hormoonverstoorders zijn geïdentificeerd of die momenteel nog op eventuele hormoonverstorende eigenschappen worden onderzocht door de EU. De website draagt ook bij aan een gecoördineerde wetgeving voor een betere bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

Databank met drie lijsten
De nieuwe databank bestaat uit drie lijsten. De eerste lijst bevat stoffen die Europa erkent als hormoonverstorend en die intussen verboden zijn. Een voorbeeld hiervan is bisfenol A (BPA), een stof die al geruime tijd niet meer mag gebruikt worden voor babyflesjes en kinderspeelgoed. Vanaf dit jaar is deze stof verboden voor het ontwikkelen van kleurstof in thermisch papier dat wordt gebruikt voor kassabonnen en voor tickets voor openbaar vervoer en parkeren. De tweede lijst bevat stoffen die momenteel onderzocht worden op hormoonverstoorders. De derde lijst vermeldt substanties die als hormoonverstorend worden beschouwd door Nederland, Belgie en de andere drie EU-lidstaten. Deze lijsten moeten leiden tot meer transparantie en samenhang in de verschillende wetgevingen rond hormoonverstoorders.

Onze prioriteiten

Onlangs gaven we aan de Europese Commissie onze prioriteiten voor een nieuwe en chemische strategie voor duurzaamheid binnen Europa.  Naast een strengere Europese regelgeving, met bijzondere aandacht voor zwangere vrouwen, jonge kinderen en tieners, vragen we ook om:

  • Accuratere methoden om chemische stoffen te testen, en per ‘familie’ testen om te voorkomen wat bij BPA gebeurd is. Deze stof werd vervangen door BPF en BPS, terwijl die wellicht nog schadelijker zijn.
  • Meer aandacht voor zogenaamde epigenetische effecten van hormoonverstoorders, waarbij schadelijke mutaties zich over de generaties heen manifesteren, zoals bij DES-kinderen, bij grootschalige en langdurige humane biomonitoringprogramma’s.
  • De rekening van de gezondheidskosten van een omstreden product dat in de handel blijft, Alleen al door het gebruik van hormoonverstorende stoffen worden de kosten voor de volksgezondheid van 500 miljoen Europeanen geraamd op 165 miljard euro.
  • Een grotere inspanning voor een ‘groene chemie’, die zowel een duurzame economie als een leefmilieu zonder toxische stoffen voor de komende generaties mogelijk maakt. Zo zou ook het EU-ecolabel kunnen vermelden of een product vrij is van hormoonverstoorders.

Een uitgebreide Europese website met toegankelijke informatie, waartoe deze vijf EU-lidstaten alvast een voorzet hebben gegeven, is meer dan welkom. Meer lezen, bezoek hier de website: www.edlists.org